Tidigare årsstämmor


Årsstämma 2023-05-23

Protokoll från Årsstämma 2023

Kallelse till Årsstämma

Fullmaktsformulär

Valberedningens förslag till Årsstämman

Ny bolagsordning

Styrelsens ersättningsrapport

Revisors yttrande

Förslag personaloptionsprogram


Extra bolagsstämma 2022-07-21

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Ny bolagsordning

Styrelsens emissionbeslut

Styrelseredogörelse

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Revisors yttrande

Styrelsens för Cantargia AB (publ) förslag till fullständiga villkor för företrädesemissionen


Årsstämma 2022-05-23

Protokoll från Årsstämma 2022

Kallelse till Årsstämma

Valberedningens förslag till Årsstämman

Fullmaktsformulär Årsstämma

Revisors yttrande

Styrelsens ersättningsrapport


Årsstämma 2021-05-26

Protokoll från Årsstämma 2021

Kallelse till Årsstämma

Valberedningens förslag till Årsstämman

Fullmaktsformulär Årsstämma

Förhandsröstning

Revisors yttrande

Styrelsens ersättningsrapport

Förslag personaloptionsprogram


Extra bolagsstämma 2020-10-13

Protokoll från extra bolagsstämma

Revisors yttrande

Fullständigt beslutsunderlag riktad emission samt godkännande av teckningsoptioner

Styrelseredogörelse

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Kallelse till extra bolagsstämma


Årsstämma 2020-05-27

Protokoll från Årsstämma 2020

Anförande från VD

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Revisors yttrande

Förslag Personaloptionsprogram

Styrelsens utvärdering av ersättningar

Förhandsröstning

Fullmaktsformulär Årsstämma

Valberedningens förslag till Årsstämman

Kallelse till Årsstämma


Extra bolagsstämma 2020-03-16

Protokoll från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Revisorsyttrande

Styrelseredogörelse

Fullständigt emissionsbeslut

Fullmaktsformulär

Kallelse till extra bolagsstämma


Årsstämma 2019-05-27

Protokoll från Årsstämma 2019

Valberedningens förslag till Årsstämman

Styrelsens utvärdering av ersättningar

Fullmaktsformulär Årsstämma

Kallelse till Årsstämma

Revisors yttrande


Årsstämma 2018-05-31

Protokoll från Årsstämma 2018

Fullmaktsformulär Årsstämma

Valberedningens förslag till Årsstämman

Styrelsens utvärdering av ersättningar

Kallelse till Årsstämma


Årsstämma 2017-05-30

Protokoll från Årsstämma 2017

Kallelse till Årsstämma

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Fullmaktsformulär Årsstämma

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Riktad emission av teckningsoptioner

Villkorsbilaga teckningsoptioner

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för valberedning

Styrelsens utvärdering av ersättningar

Valberedningens förslag till Årsstämman

Ändring av bolagsordningen


Årsstämma 2016-05-25

Protokoll Årsstämma 2016

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma

Fullmaktsformulär

Presentation av föreslagna styrelseledamöter