Ledningen

Goranf2

Göran Forsberg

VD sedan 2014, född 1963. Antal aktier: 77 648

Göran Forsberg är teknologie doktor i biokemi, docent och har författat över 40 vetenskapliga publikationer. Forsberg har varit delaktig i läkemedels- och bioteknikföretag i 30 år, bland annat på olika befattningar inom KabiGen, Pharmacia, Active Biotech och University of Adelaide, Australien. Senast kommer Forsberg från positionen som affärsutvecklingschef på Active Biotech AB. Forsberg har stor erfarenhet av läkemedelsutveckling med speciellt fokus på onkologi. Forsberg är sedan 2011 styrelseledamot i Isogenica Ltd

Liselotte L

Liselotte Larsson

VP Operations sedan 2014, född 1963. Antal aktier: 24 000

Liselotte Larsson är civilingenjör (kemiteknik) och teknologie doktor i bioteknik och har en gedigen erfarenhet från olika ledande befattningar inom läkemedels- och medicinteknikbolag såsom BioGaia Fermentation AB, Novozymes Biopharma AB, Camurus AB och Life Science Foresight Institute. Larsson har framförallt arbetat med affärsutveckling, marknadsföring och försäljning/utlicensiering, ISO-certifiering, GMP-tillverkning, och övergripande projektledning.

Lars T

Lars Thorsson

VP Clinical Development sedan 2015, född 1961. Antal aktier: 49 001

Lars Thorsson disputerade 1998 inom klinisk farmakologi. Thorsson har mer än 30 års erfarenhet av arbete inom läkemedelsindustrin med ansvar för kliniska studier samt projektledning i många av utvecklingsfaserna inom AstraZeneca-koncernen. Senast arbetade Thorsson på Novo Nordisk A/S där han var Senior Clinical Pharmacology Scientist med ansvar för förberedelse och genomförande av kliniska farmakologiska studier inom utvecklingsprojekt. Thorsson har även ansvarat för utvärdering och dokumentation av nya substanser och har även erfarenhet av regulatorisk verksamhet samt myndighetskontakter.

David L

David Liberg

VP Cancer Research sedan 2015, född 1969. Antal aktier: 4 400

David Liberg disputerade 2001 och har närmare tjugo års erfarenhet av forskning inom immunologi och tumörbiologi. Liberg har under de senaste tio åren arbetat inom läkemedelsindustrin, med ansvar för tidiga forskningsprojekt och aktiviteter inom tumörimmunologi. Liberg har stor erfarenhet av cancerprojekt i preklinisk fas och kommer närmast från Active Biotech AB där han har arbetat som Project Manager Drug Development och även varit chef för Cell Biology and Biochemistry. Liberg har tidigare arbetat med forskning på Imperial College i Storbritannien och på Lunds Universitet.

Bengt Joendell

Bengt Jöndell

CFO sedan maj 2017, född 1960. Antal aktier: 55 999

Bengt Jöndell är civilekonom och civilingenjör inom kemiteknik. Jöndell har lång erfarenhet inom olika ekonomichefsfunktioner såsom CFO och administrativ chef på BTJ Group AB, Senior Financial Advisor för det medicintekniska bolaget BoneSupport, CFO/Administrativ chef för Inpac, affärscontroller för Pharmacia & Upjohn Consumer Healthcare, Pharmacia Consumer Pharma och Kabi Pharmacia Nicorette. Senast arbetade Jöndell som CFO för Enzymatica AB.