Ledningen

01 Goran Forsberg Ledning

Göran Forsberg

VD anställd sedan 2014, född 1963. Innehav: 304 412 aktier och 1220 000 optioner

Göran Forsberg är teknologie doktor i biokemi, docent och har författat över 40 vetenskapliga publikationer. Forsberg har haft ledande positioner inom forskning och utveckling, liksom affärsutveckling och investerarrelationer på läkemedels- och bioteknikföretag i över 30 år, bland annat på olika befattningar inom KabiGen, Pharmacia, Active Biotech och University of Adelaide, Australien. Forsberg har stor erfarenhet av att leda läkemedelsutveckling och kliniska prövningar med speciellt fokus på onkologi. Forsberg är styrelseledamot i Guard Therapeutics International AB (publ).

03 Liselotte Larsson Ledning

Liselotte Larsson

COO anställd sedan 2014, född 1963. Innehav: 70 166 aktier och 475 000 optioner

Liselotte Larsson är civilingenjör (kemiteknik) och teknologie doktor i bioteknik och har över 25 års erfarenhet från olika ledande befattningar inom läkemedels- och bioteknikbolag såsom BioGaia Fermentation AB, Novozymes Biopharma AB, Camurus AB och Life Science Foresight Institute. Larsson har framförallt arbetat med affärsutveckling, marknadsföring och försäljning/utlicensiering, ISO-certifiering, GMP-tillverkning, och övergripande projektledning.

Lars T

Lars Thorsson

VP Clinical Development anställd sedan 2015, född 1961. Innehav: 141 349 aktier och 435 000 optioner

Lars Thorsson disputerade 1998 inom klinisk farmakologi och har lång erfarenhet av arbete inom läkemedelsindustrin med ansvar för kliniska studier samt projektledning i många av utvecklingsfaserna inom AstraZeneca-koncernen och Novo Nordisk A/S. Thorsson har även ansvarat för utvärdering och dokumentation av nya substanser och har erfarenhet av regulatorisk verksamhet samt myndighetskontakter.

David L

David Liberg

CSO anställd sedan 2015, född 1969. Innehav: 25 194 aktier och 475 000 optioner

David Liberg disputerade 2001 och har mer än tjugofem års erfarenhet av forskning inom immunologi och tumörbiologi. Liberg har under de senaste arton åren arbetat inom läkemedelsindustrin, med ansvar för tidiga forskningsprojekt och aktiviteter inom tumörimmunologi. Liberg har stor erfarenhet av cancerprojekt i preklinisk fas och kommer närmast från Active Biotech AB där han har arbetat som Project Manager Drug Development och även varit chef för Cell Biology and Biochemistry. Liberg har tidigare arbetat med forskning på Imperial College i Storbritannien och på Lunds universitet.

01 Nedjad Losic Hemsida 513X283

Nedjad Losic

VP Biometrics anställd sedan 2021, född 1969. Innehav: 25 750 aktier och 330 000 optioner

Nedjad Losic har en MSc i matematik och ett diplom i Management of Medical Product Innovation (SIMI). Losic har mer än 25 års erfarenhet av att tillhandahålla biostatistisk expertis inom klinisk läkemedelsutveckling, företrädesvis inom antikroppsutveckling och onkologi. Genom sina tidigare befattningar på Genmab och Y-mAbs Therapeutics har Losic varit direkt involverad i planering och erhållande av marknadsgodkännande för flera biologiska läkemedel. Han har tidigare haft ledande befattningar och varit anställd på Ferring, Spadille, Genmab och Y-mAbs.

Dt Photo

Dominique Tersago

CMO anställd sedan 2022, född 1962. Innehav: 0 aktier och 0 optioner

Dominique Tersago är läkare och har över 25 års erfarenhet inom bioteknik/läkemedelsindustrin i tidigt och sent stadium av klinisk utveckling, regulatorisk strategi och myndighetsinteraktioner. Sedan 2011 har Tersago som Chief Medical Officer lett den kliniska utvecklingen av olika biologiska läkemedel och bidragit till den strategiska utvecklingen och tillväxten hos Ablynx, Bioncotech (nu Highlight Therapeutics) och Exevir. Tersago har erfarenhet inom de terapeutiska områdena immunonkologi, virologi, autoimmun sjukdom och hematologi. Inom läkemedelsindustrin har hon haft olika positioner inom Bristol-Myers Squibb och Janssen Pharmaceutical.

Patrik Renblad original

Patrik Renblad

CFO anställd sedan 2023, född 1970. Innehav: 55 000 aktier och 320 000 optioner

Patrik Renblad har en internationell civilekonomexamen från Lunds universitet. Han har mer än 20 års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikbranschen. Med en solid finansiell bakgrund och fokus på ekonomi har han tjänstgjort i olika roller i hela läkemedelsvärdekedjan och i olika geografiska områden för AstraZeneca, LEO Pharma och SynAct Pharma. Innan Renblad tillträdde sin tjänst på Cantargia ledde han som CFO bioteknikbolaget SynAct Pharmas notering på Nasdaq Stockholm 2022. Dessförinnan tjänstgjorde han i tio år på LEO Pharma, bland annat som chef för enheten Research & Development Finance och lokal CFO på det kinesiska dotterbolaget i Shanghai.