Ledningen

Goranf2

Göran Forsberg

VD anställd sedan 2014, född 1963. Innehav: 95 648 aktier och 350 000 personaloptioner 2020/2023

Göran Forsberg är teknologie doktor i biokemi, docent och har författat över 40 vetenskapliga publikationer. Forsberg har haft olika positioner inom forskning och utveckling, liksom affärsutveckling och investerarrelationer på läkemedels- och bioteknikföretag i 30 år, bland annat på olika befattningar inom KabiGen, Pharmacia, Active Biotech och University of Adelaide, Australien. Forsberg har stor erfarenhet att leda läkemedelsutveckling och kliniska prövningar med speciellt fokus på onkologi. Forsberg är styrelseledamot i Guard Therapeutics International AB (publ).

Liselotte L

Liselotte Larsson

COO anställd sedan 2014, född 1963. Innehav: 28 600 aktier och 125 000 personaloptioner 2020/2023

Liselotte Larsson är civilingenjör (kemiteknik) och teknologie doktor i bioteknik och har en gedigen erfarenhet från olika ledande befattningar inom läkemedels- och bioteknikbolag såsom BioGaia Fermentation AB, Novozymes Biopharma AB, Camurus AB och Life Science Foresight Institute. Larsson har framförallt arbetat med affärsutveckling, marknadsföring och försäljning/utlicensiering, ISO-certifiering, GMP-tillverkning, och övergripande projektledning.

Lars T

Lars Thorsson

VP Clinical Development anställd sedan 2015, född 1961. Innehav: 60 623 aktier och 125 000 personaloptioner 2020/2023

Lars Thorsson disputerade 1998 inom klinisk farmakologi och har lång erfarenhet av arbete inom läkemedelsindustrin med ansvar för kliniska studier samt projektledning i många av utvecklingsfaserna inom AstraZeneca-koncernen och Novo Nordisk A/S. Thorsson har även ansvarat för utvärdering och dokumentation av nya substanser och har erfarenhet av regulatorisk verksamhet samt myndighetskontakter.

David L

David Liberg

VP Research anställd sedan 2015, född 1969. Innehav: 9 215 aktier och 125 000 personaloptioner 2020/2023

David Liberg disputerade 2001 och har tjugo års erfarenhet av forskning inom immunologi och tumörbiologi. Liberg har under de senaste femton åren arbetat inom läkemedelsindustrin, med ansvar för tidiga forskningsprojekt och aktiviteter inom tumörimmunologi. Liberg har stor erfarenhet av cancerprojekt i preklinisk fas och kommer närmast från Active Biotech AB där han har arbetat som Project Manager Drug Development och även varit chef för Cell Biology and Biochemistry. Liberg har tidigare arbetat med forskning på Imperial College i Storbritannien och på Lunds Universitet.

Bengt2

Bengt Jöndell

CFO anställd sedan 2017, född 1960. Innehav: 92 000 aktier och 125 000 personaloptioner 2020/2023

Bengt Jöndell är civilekonom från Lunds universitet och civilingenjör i kemiteknik från Lunds Tekniska Högskola. Jöndell har lång erfarenhet från läkemedelsindustrin och läkemedelsrelaterade verksamheter där han arbetat i olika ledande ekonomibefattningar. Senast arbetade Jöndell som CFO för Enzymatica AB och har dessförinnan haft roller såsom CFO och administrativ chef på BTJ Group AB, Senior Financial Advisor för det medicintekniska bolaget BoneSupport, CFO/Administrativ chef för Inpac, affärscontroller för Pharmacia & Upjohn Consumer Healthcare, Pharmacia Consumer Pharma och Kabi Pharmacia Nicorette.

Ignacio Garcia Ribas 2

Ignacio Garcia-Ribas

CMO anställd sedan mars 2020, född 1964. Innehav: 1 471 aktier och 200 000 personaloptioner 2020/2023

Ignacio Garcia-Ribas, är specialistläkare inom medicinsk onkologi med 15 års erfarenhet av tidig läkemedelsutveckling inom onkologi på internationell nivå. Hans senaste befattning var på Takeda som globalt ansvarig för flera fas 1-program med specifikt fokus på immunonkologi. Innan han började på Takeda var han en del av Sanofis Early Oncology Development Group i rollen som Senior Medical Director. Dessförinnan var han en del av den tidiga utvecklingsenheten på Eli Lilly där han bidrog till utvecklingen av flera små-molekyler och antisense-oligonukleotider.
Dr. Garcia-Ribas disputerade i cancergenterapi vid Richard Dimbleby Department for Cancer Research / ICRF-enheten vid St. Thomas' Hospital i London.

Peter Hemsida 2

Peter Juul Madsen

VP CMC anställd sedan 2020, född 1969. Innehav: 0 aktier och 125 000 personaloptioner 2020/2023

Peter Juul Madsen har en M.Sc. i kemiteknik från Danmarks tekniska universitet. Han har mer än 20 års erfarenhet av CMC-utveckling inklusive process- och analytisk utveckling samt tillverkning av biologiska produkter. Madsen var senast CMC Project Director på Lundbeck och har lång erfarenhet av outsourcing till kontraktstillverkande organisationer från olika CMC-projektledande befattningar inom Lundbeck, Genmab och Zealand Pharma.

Susanne Hemsida 2

Susanne Lagerlund

VP Regulatory Affairs anställd sedan 2020, född 1968. Innehav: 0 aktier och 125 000 personaloptioner 2020/2023

Susanne Lagerlund är civilingenjör i kemiteknik och har mer än 25 års erfarenhet av arbete inom läkemedelsindustrin i ledande roller på LEO Pharma och AstraZeneca inom främst Regulatory Affairs. Senast arbetade Lagerlund i rollen som Director, Established Portfolio Management på LEO Pharma, med överordnat ansvar för strategisk och taktisk utveckling av kommersiella projektportföljer. Hon har dessutom under de senaste åren varit ansvarig inom LEO Pharma R&D för att integrera ett antal förvärvade dermatologiprojekt i den kommersiella portföljen.