Jag är investerare

Läs mer

Jag vill veta mer om
Cantargias forskning

Läs mer

Jag vill veta mer om
Cantargia som bolag

Läs mer

Cantargia i paneldiskussion kring hur man bygger ett framgångsrikt biotech-bolag

Till paneldiskussion

VD-intervju, efter riktad nyemission

Till intervjun

VD-anförande

Till VD-anförandet

Presentation på ASCO 2019, uppföljande artiklar och intervjuer

Läs mer

En kort introduktion till Cantargia

Till intervjun

”Under 2018 avslutade vi de första mycket viktiga stegen i den kliniska utvecklingen av CAN04 och presenterade patientdata som stärker våra förhoppningar att CAN04 kan bli en viktig del i framtidens cancerbehandling”


Göran Forsberg
vd Cantargia