Jag är investerare

Läs mer

Jag vill veta mer om
Cantargias forskning

Läs mer

Jag vill veta mer om
Cantargia som bolag

Läs mer

Webcast kring nyligen annonserad nyemission

Till webcast

Cantargia FoU-dag om nadunolimab med Prof Van Cutsem och Dr Paz-Ares

Till Webcast

VD-anförande Årsstämma

Till presentation

Presentation av Cantargias resultat för första kvartalet 2022

23 maj, klockan 10:00

Till Audiocast

Paneldiskussion business development

Till paneldiskussion

VD-Intervju

Till intervjun

VD-intervju

Till intervjun

Cantargia i paneldiskussion kring hur man bygger ett framgångsrikt biotech-bolag

Till paneldiskussion

”När jag sammanfattar året står Cantargia ännu stadigare än vi gjorde för ett år sedan. Vi har flyttat fram positionerna i både huvudprojektet CAN04 liksom vårt andra projekt CAN10.”


Göran Forsberg
VD Cantargia