Jag är investerare

Läs mer

Jag vill veta mer om
Cantargias forskning

Läs mer

Jag vill veta mer om
Cantargia som bolag

Läs mer

VD-anförande

Till VD-anförandet

Presentation på ASCO 2019, uppföljande artiklar och intervjuer

Läs mer

Cantargia intervju på EFN efter ASCO

Till intervjun

Cantargia samarbetar med pionjär inom biotechbranschen

Läs mer

En kort introduktion till Cantargia

Till intervjun

”Under 2018 avslutade vi de första mycket viktiga stegen i den kliniska utvecklingen av CAN04 och presenterade patientdata som stärker våra förhoppningar att CAN04 kan bli en viktig del i framtidens cancerbehandling”


Göran Forsberg
vd Cantargia