Jag är investerare

Läs mer

Jag vill veta mer om
Cantargias forskning

Läs mer

Jag vill veta mer om
Cantargia som bolag

Läs mer

Cantargia FoU-dag om nadunolimab med Prof Van Cutsem och Dr Paz-Ares

Till Webcast

VD-anförande Årsstämma

Till presentation

Presentation av Cantargias resultat för första kvartalet 2022

23 maj, klockan 10:00

Till Audiocast

Paneldiskussion business development

Till paneldiskussion

VD-Intervju

Till intervjun

VD-intervju

Till intervjun

Cantargia i paneldiskussion kring hur man bygger ett framgångsrikt biotech-bolag

Till paneldiskussion

”När jag sammanfattar året står Cantargia ännu stadigare än vi gjorde för ett år sedan. Vi har flyttat fram positionerna i både huvudprojektet CAN04 liksom vårt andra projekt CAN10.”


Göran Forsberg
VD Cantargia