Vi utvecklar antikroppsbaserade läkemedel riktade mot IL1RAP

Se vår pipeline

Vårt mål är att behandla cancer samt autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar

Se våra kliniska program

Starka resultat ger stöd åt våra utvecklingsprojekt

Se vår företagspresentation

2023-05-31 Intervju med Redeye

Redeye intervjuar VD Göran Forsberg om lovande effektdata för nadunolimab i icke-småcellig lungcancer som presenteras på ASCO 2023

Se intervjun här

2023-05-26 Intervju med DiTV

DiTV intervjuar VD Göran Forsberg om de lovande kliniska interimsresultaten för nadunolimab i lungcancer som presenteras på ASCO 2023

Se intervjun här

2023-05-23 VD-anförande Årsstämma 2023

Se anförande här

”2023 har börjat mycket starkt med lovande framsteg i våra projekt. Jag är övertygad om att Cantargia kommer att fortsätta utvecklas väl under resten av året då vi kan se fram emot rapportering av ytterligare resultat samt uppstart av nya aktiviteter.”


Göran Forsberg
VD Cantargia