CANFOUR kliniska resultat, intervju

Till intervjun

Cantargia noterade på Nasdaq Stockholm (Small Cap)

Läs mer

Årets Nobelpris i medicin och kemi går till forskning av största betydelse för Cantargia

Läs mer

Den nya generationens cancerbehandlingar

Cantargias antikroppsbehandling CAN04 bekämpar cancer både genom att aktivera immunförsvaret och genom att blockera signaler som stimulerar tumörtillväxt

Läs mer

Utveckling av nya antikroppsbaserade cancerbehandlingar

Läs mer

Senaste pressmeddelanden

(R) Cantargia: första patienten behandlad med antikroppen CAN04 i fas IIa-delen av CANFOUR-studien

Cantargia genomför bolagspresentationer under januari 2019

(R) Cantargia presenterar nya positiva prekliniska data för antikroppen CAN04 på en större antikroppskonferens

* (R) = Regulatoriska pressmeddelanden

Cantargia är ett bioteknikbolag som specialiserat sig på en dubbelverkande antikroppsbaserad cancerterapi. Den patenterade antikroppsbehandlingen – CAN 04 – bekämpar cancer både genom aktivering av immunförsvaret och genom att blockera signaler som driver tumörtillväxt. Behandlingen uppvisar stor potential att bli en viktig del inom modern immunonkologi.

Cantargia är sedan 25 september 2018 noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista (Small Cap).

Hur CAN04 angriper en cancertumör

Se den animerade filmen

Fördelar med CAN04

Se den animerade filmen

Pressmeddelanden

* (R) = Regulatoriska pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden  >>