Jag är investerare

Läs mer

Jag vill veta mer om
Cantargias forskning

Läs mer

Jag vill veta mer om
Cantargia som bolag

Läs mer

Presentation av Cantargias resultat för tredje kvartalet 2021

11 november, klockan 15:00

Till Audiocast

VD-Intervju

Till intervjun

VD-anförande Årsstämma

Till presentation

VD-intervju

Till intervjun

Cantargia i paneldiskussion kring hur man bygger ett framgångsrikt biotech-bolag

Till paneldiskussion

”När jag sammanfattar året står Cantargia trots allt ännu stadigare än vi gjorde för ett år sedan. Vi har flyttat fram positionerna i både huvudprojektet CAN04 liksom vårt andra projekt CAN10.”


Göran Forsberg
VD Cantargia