Jag är investerare

Läs mer

Jag vill veta mer om
Cantargias forskning

Läs mer

Jag vill veta mer om
Cantargia som bolag

Läs mer

Cantargia i paneldiskussion kring hur man bygger ett framgångsrikt biotech-bolag

Till paneldiskussion

VD-intervju, efter riktad nyemission

Till intervjun

VD-anförande

Till VD-anförandet

Presentation på ASCO 2019, uppföljande artiklar och intervjuer

Läs mer

En kort introduktion till Cantargia

Till intervjun

”När jag sammanfattar året står Cantargia trots allt ännu stadigare än vi gjorde för ett år sedan. Vi har flyttat fram positionerna i både huvudprojektet CAN04 liksom vårt andra projekt CAN10.”


Göran Forsberg
vd Cantargia