En kort introduktion till Cantargia

Till intervjun

CANFOUR kliniska resultat, intervju

Till intervjun

Cantargia noterade på Nasdaq Stockholm (Small Cap)

Läs mer

Årets Nobelpris i medicin och kemi går till forskning av största betydelse för Cantargia

Läs mer

Senaste pressmeddelanden

(R) Cantargias fas I kliniska resultat för antikroppen CAN04 utvalda för muntlig presentation på ASCO

(R) Cantargia genomför riktad nyemission om cirka 106 miljoner kronor för utökad klinisk satsning på CAN04

(R) Cantargia publicerar bokslutskommuniké för 2018

* (R) = Regulatoriska pressmeddelanden

Cantargia är ett bioteknikbolag som specialiserat sig på en dubbelverkande antikroppsbaserad cancerterapi. Den patenterade antikroppsbehandlingen – CAN 04 – bekämpar cancer både genom aktivering av immunförsvaret och genom att blockera signaler som driver tumörtillväxt. Behandlingen uppvisar stor potential att bli en viktig del inom modern immunonkologi.

Cantargia är sedan 25 september 2018 noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista (Small Cap).

Hur CAN04 angriper en cancertumör

Se den animerade filmen

Fördelar med CAN04

Se den animerade filmen

Pressmeddelanden

* (R) = Regulatoriska pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden  >>