Våra patent


Cantargias strategi är att erhålla ett brett patentskydd runt sina nuvarande och framtida produktkandidater. Cantargia har patentskydd avseende behandling av ett flertal olika cancersjukdomar med antikroppar riktade mot IL1RAP. Cantargia har också en patentfamilj avseende produktkandidaten CAN04. Slutligen har Cantargia en patentfamilj avseende andra antikroppar som är riktade mot IL1RAP. Cantargias patentstrategi är global, och täcker de marknader som bedöms som kliniskt och kommersiellt relevanta för produktpipelinen.


Karta
Patentfamilj Ansökan patent Godkänt patent Giltighet
Hematologiska cancersjukdomar Australien, Europa, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Sydafrika, USA Australien, Europa (Frankrike, Italien, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland), Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Sydafrika, USA 2030
Solida tumörer Australien, Brasilien, Europa, Finland, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Norge, Ryssland, Sydkorea, Tjeckien, USA Australien, Brasilien, Europa (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Österrike), Japan, Kina, Mexiko, Ryssland, USA 2032
CAN04 Australien, Brasilien, Europa, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA Europa (Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Österrike), Japan, Kina, Mexiko, Sydafrika, USA 2035
CAN03 Australien, Brasilien, Europa, Indien, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Sydkorea, USA USA 2035