Våra patent


Cantargias strategi är att erhålla ett brett patentskydd runt sina nuvarande och framtida produktkandidater. Cantargia har patentskydd avseende behandling av ett flertal olika cancersjukdomar med antikroppar riktade mot IL1RAP. Cantargia har också en patentfamilj avseende produktkandidaterna nadunolimab (CAN04) och CAN10 samt ett flertal patentfamiljer avseende andra antikroppar som är riktade mot IL1RAP. Cantargias patentstrategi är global, och täcker de marknader som bedöms som kliniskt och kommersiellt relevanta för produktportföljen.


Patent varldskarta
Patentfamilj Ansökan patent Godkänt patent Giltighet
Nadunolimab (Produkt) USA Australien, Brasilien, Europa (Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Österrike), Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA 2035
CAN10 (Produkt) Australien, Brasilien, Europa, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA USA 2041
Leukemier (Behandling) USA 2029
Hematologiska cancersjukdomar (Behandling/Diagnos) Kina Australien, Europa (Frankrike, Italien, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland), Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Sydafrika, USA 2030
Solida tumörer (Behandling/Diagnos) Europa, Kina Australien, Brasilien, Europa (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Österrike), Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Sydkorea, USA 2032
CAN03 (Produkt) Europa (Frankrike, Storbritannien, Tyskland), Japan, Kina, USA 2035
Anti-IL1RAP antikroppar (Produkt) Europa Japan, Kina, USA 2037
Biepitopisk antikropp (Produkt) Japan, Kina, USA Europa 2039