Våra patent


Cantargias strategi är att erhålla ett brett patentskydd runt sina nuvarande och framtida produktkandidater. Cantargia har patentskydd avseende behandling av ett flertal olika cancersjukdomar med antikroppar riktade mot IL1RAP. Cantargia har också en patentfamilj avseende produktkandidaten nadunolimab (CAN04) samt ett flertal patentfamiljer avseende andra antikroppar som är riktade mot IL1RAP. Cantargias patentstrategi är global, och täcker de marknader som bedöms som kliniskt och kommersiellt relevanta för produktpipelinen.


Karta
Patentfamilj Ansökan patent Godkänt patent Giltighet
Leukemier (Behandling) Europa, USA Europa (Frankrike, Storbritannien,Tyskland), USA 2029
Hematologiska cancersjukdomar (Behandling/Diagnos) Australien, Europa, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Sydafrika, USA Australien, Europa (Frankrike, Italien, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland), Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Sydafrika, USA 2030
Solida tumörer (Behandling/Diagnos) Australien, Brasilien, Europa, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Ryssland, Sydkorea, USA Australien, Europa (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Österrike), Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Ryssland, Sydkorea, USA 2032
CAN04 (Produkt) Australien, Brasilien, Europa, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA Australien, Europa (Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Österrike), Israel, Japan, Kina, Mexiko, Ryssland, Singapore, Sydafrika, USA 2035
CAN03 (Produkt) Europa, Japan, Kina, USA Japan, USA 2035
Anti-IL1RAP antikroppar (Produkt) Australien, Europa, Indien, Japan, Kanada, Kina, USA 2037
Biepitopisk antikropp (Produkt) Europa, Japan, Kina, USA 2039
CAN10 (Produkt) Europa 2041