Vetenskaplig bakgrund

Målstyrd antikroppsbaserad behandling av cancer och inflammatorisk eller autoimmun sjukdom

Cantargia utvecklar målstyrda antikroppsbaserade behandlingar mot livshotande sjukdomar. Den typ av behandling som är Cantargias fokus kallas vanligtvis immunterapi och har under det senaste decenniet fått allt större betydelse, särskilt vid behandling av cancer. Immunterapi kan utgöra ett komplement till mera traditionella cancerbehandlingar och har även stor potential för behandling av andra sjukdomar såsom inflammatorisk eller autoimmun sjukdom.


IL1RAP - En attraktiv måltavla

IL1RAP (interleukin-1 receptor accessory protein), målproteinet för Cantargias huvudkandidat nadunolimab (CAN04), förekommer i de flesta typer av cancer, bland annat bukspottkörtelcancer, icke-småcellig lungcancer, bröstcancer och leukemi. Då IL1RAP också förekommer på vissa typer av immunceller, utgör det en relevant måltavla även för behandling mot olika typer av inflammatorisk och autoimmun sjukdom.

Fördelen med målstyrda antikroppsbaserade immunterapier är att dessa har potential att öka chansen till en effektiv behandling med färre biverkningar. Cantargias mål med CAN04 är tydligt – att utveckla ett läkemedel som enskilt eller i kombination med andra läkemedel kan utgöra en viktig del i framtidens cancerbehandlingar. Samtidigt utvecklar Cantargia andra IL1RAP-bindande antikroppar utanför cancerområdet, såsom läkemedelskandidaten CAN10.


Se videon nedan för ytterligare information om CAN04:


Immunterapi med en unik dubbel verkningsmekanism

Cantargias teknologiplattform baseras på utvecklingen av antikroppar riktade mot IL1RAP som spelar en central roll i utvecklingen av cancer. Cantargias huvudkandidat CAN04 är unik på så sätt att den har en dubbel verkningsmekanism: Utöver att CAN04 söker upp cancerceller och stimulerar vårt naturliga immunförsvar att avdöda sådana celler, kan CAN04 också blockera signaler som gynnar tumörens utveckling och tillväxt.

Genom att binda IL1RAP, stimulerar CAN04 kroppens mördarceller att söka upp och döda cancerceller eller metastatiska cancerceller. Samtidigt blockerar CAN04 signalvägar via interleukin-1 (IL-1) som tumören använder sig av för tillväxt och som försvar mot immunceller. CAN04 blockerar signaleringen via båda former av IL-1, alfa och beta. Detta är en viktig egenskap hos CAN04 då båda former av IL-1 bidrar till tumörtillväxt och resistens mot cellgifter.


Immunterapi med en unik dubbel verkningsmekanism


CAN04 har en dubbel verkningsmekanism som leder till avdödning av cancerceller eller metastatiska cancerceller och motverkar funktionen av immunceller som bidrar till tumörtillväxt.


Inflammatoriska/autoimmuna sjukdomar nästa utvecklingsområde

Utöver cancer, spelar IL-1-systemet en central roll i utvecklingen av flera allvarliga, livshotande sjukdomar såsom inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Nya antikroppar med en unik förmåga att blockera signalering av inte enbart IL-1, utan även IL-33 och IL-36, som också förmedlas med hjälp av IL1RAP, kan användas vid behandling av sådana sjukdomar.

Cantargia nådde nyligen klinisk utvecklingsfas av en andra IL1RAP-bindande antikropp med namnet CAN10. CAN10 har utvecklats med unika egenskaper som även inkluderar en effektiv blockering av IL-33- och IL-36-signalering, vilket är fördelaktigt vid behandling av sjukdomar såsom hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros. Cantargias antikroppsplattform, CANxx, ger också framtida möjligheter att utveckla ytterligare unika IL1RAP-bindande antikroppar för behandling av även andra sjukdomar.