Om Cantargia


Ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag

Cantargia är ett svenskt bioteknikföretag inriktat på utveckling av läkemedel för olika typer av cancer samt inflammatoriska/autoimmuna sjukdomar. I vårt utvecklingsprogram ingår läkemedelskandidaterna nadunolimab (CAN04) och CAN10, som båda befinner sig i klinisk utvecklingsfas, samt vår antikroppsplattform CANxx. Bolaget är börsnoterat på OMX Stockholms huvudlista (Small Cap).

Cantargia grundades 2010 i Lund av forskarna Thoas Fioretos, Marcus Järås och Kjell Sjöström med syfte att vidareutveckla en upptäckt av professor Fioretos och doktor Järås vid Lunds universitet. Deras forskning visade nämligen att leukemistamceller uttrycker ett protein på cellytan – IL1RAP – som inte uttrycks i lika stor omfattning på normala stamceller. Vidare forskning visade att IL1RAP även förekommer på cancerceller från ett stort antal solida tumörtyper.

Vi utvecklar behandlingar mot livshotande sjukdomar

Cancer är en sjukdom som är mycket komplex och trots omfattande forskning finns ett stort behov av nya behandlingar. Cancer är fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna och en sjukdom förknippad med oerhört lidande.

På Cantargia ser vi vårt jobb som viktigt, utmanande och som en möjlighet att bidra till mer effektiva och säkra cancerbehandlingar i framtiden. Den kunskap vi har inom vår cancerforskning tillämpar vi även vid utvecklingen av produkter för andra svåra sjukdomar, t.ex. inflammatoriska eller autoimmuna sjukdomar.

Vision

Cantargias vision är att utveckla en ny generation målstyrda antikroppsbaserade behandlingar mot IL1RAP med potential att bli en viktig del av morgondagens mer effektiva och säkra behandlingar mot livshotande sjukdomar.

About 1

Ett svenskt bioteknikföretag vars vetenskap bygger på forskning från Lunds universitet

About 2

Vision om att bli en viktig del av morgondagens behandlingar mot livshotande sjukdomar

About 3

Erfaren företagsledning som tidigare tagit läkemedel till marknaden

About 4

Noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista (Small Cap)

About 5

Unik immunterapi med dubbel verkningsmekanism

About 6

Högaktuellt forskningsområde med en kliniskt validerad behandlingsmekanism

About 7

Vetenskaplig plattform med många potentiella terapiområden

About 8

Robust patentportfölj