Affärsutveckling

Med sikte på partnerskap

Cantargias affärsidé är att utveckla produktkandidater i egen regi fram tills en indikation på klinisk aktivitet erhållits. Det första projektet som har nått klinisk prövning är CAN04 där CANFOUR-studien är en värdehöjande aktivitet inför kommande partnerdiskussioner. På Cantargia är vi dock öppna för att etablera partnerskap också innan kliniska resultat erhållits. 

För vidare information alternativt intresse kring att samarbeta i den framtida utvecklingen, vänligen kontakta VD Göran Forsberg.

aff03.jpg#asset:388


Om du har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss