Affärsutveckling


Cantargias affärsmodell och vetenskapliga strategi bygger på partnerskap och långsiktiga samarbeten. Cantargia har slutit avtal med flera olika företag, sjukhus och akademiska forskargrupper. I nuläget arbetar ett cirka 50-tal olika internationella och lokala aktörer med forskning och utveckling av Cantargias huvudprojekt nadunolimab (CAN04).

På liknande sätt bygger Cantargia upp samarbeten inom projektet CAN10.


aff03.jpg#asset:388