Affärsutveckling


Cantargias affärsidé är att utveckla produktkandidater i egen regi fram tills en indikation på klinisk aktivitet erhållits. Det första projektet som har nått klinisk prövning är CAN04 där CANFOUR-studien är en värdehöjande aktivitet inför kommande partnerdiskussioner.

Vi är alltid öppna för dialog med potentiella samarbetspartners.


aff03.jpg#asset:388