Styrelsen

Magnus2

Magnus Persson

Styrelseordförande sedan 2016, född 1960. Styrelseordförande sedan 2016, född 1960. Ledamot i ersättningsutskottet. Antal aktier: 131 676

Magnus Persson är läkare och docent i fysiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm. Persson har stor erfarenhet inom medicin-, life science- och biotech-finansiering. Persson har lett utvecklingsteam i fas II och III-program inom läkemedelsindustrin och har grundat och lett såväl privata som offentliga biotech- och medicintekniska bolag som styrelseordförande och styrelseledamot i Europa och USA. Persson har härutöver varit involverad i ett tiotal börsintroduktioner.

Persson är styrelseordförande i Attgeno AB, Initiator Pharma AS, Eir Ventures Partners AB samt associerade bolag, Addi Medical AB och Addi Optioner AB och styrelseledamot i Cerecor Inc.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Karin L

Karin Leandersson

Styrelseledamot sedan 2016, född 1972. Ledamot i revisionsutskottet. Antal aktier: 0

Karin Leandersson är professor i tumörimmunologi vid medicinska fakulteten på Lunds universitet. Leandersson har bred erfarenhet inom cancerforskning kring områdena tumörimmunologi och tumörinflammation i solida tumörer och framförallt inom bröstcancer. Leandersson är författare till cirka 50 vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Thoas F

Thoas Fioretos

Styrelseledamot sedan 2010, född 1962. Ledamot i revisionsutskottet. Antal aktier: 482 600

Thoas Fioretos är professor och överläkare vid Avdelningen för klinisk genetik vid Lunds universitet. Fioretos arbete fokuserar på molekylära och funktionella studier av genetiska förändringar i leukemi och hur sådana förändringar kan användas för diagnostiska och terapeutiska ändamål. Fioretos har författat fler än 120 vetenskapliga artiklar. Fioretos är en av grundarna till Cantargia AB och bio-IT-företaget Qlucore AB.

Fioretos är styrelseledamot i Qlucore AB. Styrelsesuppleant i Neodos AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Claus A

Claus Asbjørn Andersson

Styrelseledamot sedan 2013, född 1968. Ordförande i ersättningsutskottet. Antal aktier: 0

Claus Asbjørn Andersson är General Partner i Sunstone Life Science Ventures, vilket är ett förvaltningsbolag med BUSD-venture-fonder under förvaltning. Andersson har en masterexamen i kemiteknik från Danmarks Tekniska Universitet och en doktorsexamen i matematisk statistik från Köpenhamns Universitet och Humboldt-universitetet i Berlin. Andersson har hittills privat grundat två europeiska och två danska start-ups. Andersson har varit med i Sunstone Life Science Ventures sedan starten 2007 och är bland annat aktiv medlem i Professional Standards Comittee i Invest Europe.

Andersson är styrelseledamot i Forendo Pharma Oy, IO Biotech ApS samt Sunstone Capital A/S och Sunstone Life Science Ventures A/S. Verkställande direktör i Abinitio ApS och Parsimoneous Holding ApS.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Patricia Delaite 600

Patricia Delaite

Styrelseledamot sedan 2017, född 1963. Ledamot i ersättningsutskottet. Antal aktier: 0

Patricia Delaite är medicine doktor och MBA från universiteten i Genève och Lausanne. Hon är för närvarande Chief Medical Officer på Nouscom i Basel och har tidigare innehaft ledande positioner på bland annat AMAL Therapeutics, Incyte Biosciences International, Ariad Pharmaceutical, Novartis och Eli Lilly. Vidare har Patricia tidigare erfarenhet av klinisk utveckling och forskning vid Universitetssjukhuset i Geneve.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Anders Martin Loef Red

Anders Martin-Löf

Styrelseledamot sedan 2018, född 1971. Ordförande i revisionsutskottet. Antal aktier: 24 000

Anders Martin-Löf har lång erfarenhet som CFO för bolag noterade på Stockholmsbörsen. Martin-Löf är CFO i Oncopeptides AB (publ) och var tidigare CFO på Wilson Therapeutics. Dessförinnan var han CFO på RaySearch Laboratories och han har även varit ansvarig för investor relations och haft olika positioner inom affärsutveckling på Swedish Orphan Biovitrum. Han är utbildad civilekonom från Stockholms universitet och civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Flavia Borellini

Flavia Borellini

Styrelseledamot sedan 2020, född 1959. Antal aktier: 0

Flavia Borellini har en Ph.D. i Pharmaceutical Chemistry and Technology från universitetet i Modena, Italien. Hon har stor erfarenhet inom onkologi och andra terapeutiska områden och har i denna egenskap innehaft flertalet högt uppsatta positioner hos Astra Zeneca (Global Franchise Head, Hematology och Vice President, Global Product och Portfolio Strategy), Acerta Pharma (verkställande direktör) och ONYX Pharmaceuticals (Vice President, Program Leadership). Dr. Borelllini är för närvarande styrelseledamot i Kartos Therapeutics.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare