Styrelsen

Magnus2

Magnus Persson

Styrelseordförande sedan 2016, född 1960. Ledamot i ersättningsutskottet och läkemedelsutvecklingsutskottet. Antal aktier: 190 154

Magnus Persson är läkare och docent i fysiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm. Persson har stor erfarenhet inom medicin-, life science- och biotech-finansiering. Persson har lett utvecklingsteam i fas II- och III-program inom läkemedelsindustrin och har grundat och lett såväl privata som offentliga biotech- och medicintekniska bolag som styrelseordförande och styrelseledamot i Europa och USA. Persson har härutöver varit involverad i ett tiotal börsintroduktioner.

Persson är styrelseordförande i Eir Ventures Partners AB samt associerade bolag, Attgeno AB, Initiator Pharma AS, och styrelseledamot i Avalo Inc.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Anders Martin Loef Red 05

Anders Martin-Löf

Styrelseledamot sedan 2018, född 1971. Ordförande i revisionsutskottet. Antal aktier: 50 000

Anders Martin-Löf är CFO på BioArctic AB och styrelseledamot i Affibody Medical AB. Han har lång erfarenhet som CFO för bolag noterade på Stockholmsbörsen och har tidigare varit CFO för Oncopeptides AB, Wilson Therapeutics AB och RaySearch Laboratories AB. Martin-Löf har också varit ansvarig för investor relations och haft olika positioner inom affärsutveckling på Swedish Orphan Biovitrum. Martin-Löf är civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har en ekonomie kandidatexamen från Stockholms universitet.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Flavia Borellini2

Flavia Borellini

Styrelseledamot sedan 2020, född 1959. Ordförande i läkemedelsutvecklingsutskottet. Antal aktier: 0

Flavia Borellini har en PhD i Pharmaceutical Chemistry and Technology från universitetet i Modena, Italien. Borellini har stor erfarenhet inom onkologi och andra terapeutiska områden och har i denna egenskap innehaft flertalet högt uppsatta positioner på Astra Zeneca (Global Franchise Head, Hematology och Vice President, Global Product och Portfolio Strategy), Acerta Pharma (CEO), ONYX Pharmaceuticals (Vice President, Program Leadership), och Roche/Genetech (Lifecycle Leader). Dr.Borellini är för närvarande styrelseledamot i Kartos Therapeutics, Revolution Medicines och Viracta.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Magnus Nilsson Hemsida

Magnus Nilsson

Styrelseledamot sedan 2021, född 1956. Ledamot i revisionsutskottet. Antal aktier: 100 000

Magnus Nilsson är grundare, tidigare VD och koncernchef för XVIVO. Nilsson har även varit VD och koncernchef på Vitrolife och dessförinnan haft olika positioner som Project Manager för läkemedelutvecklingsprojekt på Pharmacia & Upjohn, Pharmacia och Karo Bio. Nilsson är för närvarande ledamot i styrelsen för Corline Biomedical och Ordförande i styrelsen för Mentice AB. Nilsson är Medicine Doktor (Med. Dr) från Uppsala universitet och har publicerat ett tjugotal vetenskapliga artiklar.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Damian Hemsida

Damian Marron

Styrelseledamot sedan 2021, född 1962. Ordförande i ersättningsutskottet. Antal aktier: 0

Damian Marron har lång erfarenhet som styrelseledamot och VD inom life science-industrin, med en framgångsrik historia av ledarskap och värdeskapande i offentliga och privata bioteknikföretag. Marron har varit VD och Executive Vice President i ett flertal bioteknikbolag. Marron är för närvarande styrelseordförande i Targovax ASA, Imophoron Ltd, Indegra Therapeutics Ltd, styrelseledamot i Resolys Bio Inc. and Onya Therapeutics Ltd, och chef för Biopharma på Treehill Partners.
Marron har en kandidatexamen i farmakologi från University of Liverpool.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.