Styrelsen

Magnus2

Magnus Persson

Styrelseordförande sedan 2016, född 1960. Ledamot i ersättningsutskottet. Antal aktier: 44 976 Antal teckningsoptioner 2017/2020: 85 000

Magnus Persson är läkare och docent i fysiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm. Persson har stor erfarenhet inom medicin-, life science- och biotech-finansiering. Persson har lett utvecklingsteam i fas II och III-program inom läkemedelsindustrin och har grundat och lett såväl privata som offentliga biotech- och medicintekniska bolag som styrelseordförande och styrelseledamot i Europa och USA. Persson har härutöver varit involverad i ett tiotal börsintroduktioner.

Persson är styrelseordförande i Attgeno AB, SLS Invest AB, Galecto Biotech AB, Perma Ventures AB, Addi Medical AB och Addi Optioner AB. Styrelseledamot i Immunicum Aktiebolag, Karolinska Development AB, Själbådan AB, Gyros Protein Technologies Holding AB samt Cerecor Inc och Medical Prognosis Institute A/S.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Karin L

Karin Leandersson

Styrelseledamot sedan 2016, född 1972. Ledamot i revisionsutskottet. Antal aktier: 0

Karin Leandersson är professor i tumörimmunologi vid medicinska fakulteten på Lunds universitet. Leandersson har bred erfarenhet inom cancerforskning kring områdena tumörimmunologi och tumörinflammation i solida tumörer och framförallt inom bröstcancer. Leandersson är författare till cirka 40 vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Thoas F

Thoas Fioretos

Styrelseledamot sedan 2010, född 1962. Ledamot i revisionsutskottet. Antal aktier: 482 600

Thoas Fioretos är professor och överläkare vid Avdelningen för klinisk genetik vid Lunds universitet. Fioretos arbete fokuserar på molekylära och funktionella studier av genetiska förändringar i leukemi och hur sådana förändringar kan användas för diagnostiska och terapeutiska ändamål. Fioretos har författat fler än 110 vetenskapliga artiklar. Fioretos är en av grundarna till Cantargia AB och bio-IT-företaget Qlucore AB.

Fioretos är styrelseledamot i Qlucore AB. Styrelsesuppleant i Neodos AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Claus A

Claus Asbjørn Andersson

Styrelseledamot sedan 2013, född 1968. Ordförande i ersättningsutskottet. Antal aktier: 0

Claus Asbjørn Andersson är partner i Sunstone Life Science Ventures, vilket är ett förvaltningsbolag med BUSD-venture-fonder under förvaltning. Andersson har en masterexamen i kemiteknik från Danmarks Tekniska Universitet och en doktorsexamen i matematisk statistik från Köpenhamns Universitet och Humboldt-universitetet i Berlin. Andersson har hittills privat grundat två europeiska och två danska start-ups. Andersson har varit med i Sunstone Life Sciences sedan starten 2007 och är bland annat aktiv medlem i International Venture Club och direkt rådgivare till EU-kommissionen.

Andersson är styrelseledamot i FBC Device ApS, Acarix A/S och Acarix AB, IO Biotech ApS samt Sunstone Capital A/S och Sunstone Life Science Ventures A/S. Verkställande direktör i Asbjørn Andersson ApS, Abinitio ApS och Parsimoneous Holding ApS.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Patricia Delaite 600

Patricia Delaite

Styrelseledamot sedan 2017, född 1963. Ledamot i ersättningsutskottet. Antal aktier: 0

Patricia Delaite är medicine doktor och MBA från universiteten i Genève och Lausanne. Hon är för närvarande Chief Medical Officer på AMAL Therapeutics i Genève och har tidigare innehaft ledande positioner på bland annat Incyte Biosciences International, Ariad Pharmaceutical, Novartis och Eli Lilly. Vidare har Patricia tidigare erfarenhet av klinisk utveckling och forskning vid Universitetssjukhuset i Geneve.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Anders Martin Loef Red

Anders Martin-Löf

Styrelseledamot sedan 2018, född 1971. Ordförande i revisionsutskottet. Antal aktier: 12 000

Anders Martin-Löf har lång erfarenhet som CFO för bolag noterade på Stockholmsbörsen. Martin-Löf är CFO i Oncopeptides AB (publ) och var tidigare CFO på Wilson Therapeutics. Dessförinnan var han CFO på RaySearch Laboratories och han har även varit ansvarig för investor relations och haft olika positioner inom affärsutveckling på Swedish Orphan Biovitrum. Han är utbildad civilekonom från Stockholms universitet och civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Martin-Löf är styrelsesuppleant i både Lisa Martin-Löf Konsultbyrå AB och Oncopeptides Incentive AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.