Våra kliniska program

Cantargias kliniska program


Nadunolimab (CAN04)

Den IL1RAP-bindande antikroppen CAN04 är Cantargias huvudprojekt och utvärderas i ett flertal kliniska studier i kombination med cellgifter eller immunterapi, vilket summeras i tabellen nedan. Det kliniska programmet för CAN04 fokuserar primärt på bukspottkörtelcancer (PDAC), icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och trippelnegativ bröstcancer (TNBC).


A-Sve-Status11.svg#asset:3645


Översikt över Cantargias kliniska studier för CAN04.


CAN10

I CAN10-projektet utvecklas en ny anti-IL1RAP-antikropp anpassad för behandling av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Det initiala fokuset kommer att vara på två svåra sjukdomar, hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros. CAN10 befinner sig i sen preklinisk utvecklingsfas och målet är att starta den första kliniska studien i första halvan av 2023.