Kliniska studier

Vårt kliniska program (CANFOUR-studien)

Det kliniska programmet fokuserar initialt på icke småcellig lungcancer (NSCLC) och bukspottkörtelcancer. Den första studien, CANFOUR, en s.k. fas I/IIa studie, består av två delar där säkerhet och dosering studeras i den inledande delen och effekter av behandlingen i den andra delen. Den inledande delen av studien genomförs av erfarna prövare vid fem kliniker på välrenommerade sjukhus i Belgien, Holland, Danmark och Norge och utöver dessa kommer ytterligare ett antal kliniker i Europa att vara med i Fas IIa.

Dosnivå och terapeutisk effekt

I den inledande delen (Fas I) av den första studien ges CAN04 till ett begränsat antal patienter i syfte att i stegvis stigande doser studera läkemedlets säkerhetsprofil och dess omsättning i kroppen, för att finna en lämplig dos att fortsätta med i den andra delen. 

CAN04 kommer sedan i den andra delen (Fas IIa) att ges till ett större antal patienter för att, utöver mer information om läkemedlets säkerhet vid den valda dosen, även utvärdera tecken på terapeutisk effekt. CAN04 kommer att studeras både som enskilt läkemedel (monoterapi) och i kombination med standardbehandling för respektive indikation. 

Information om den kliniska studien finns tillgänglig på clinicaltrials.gov - CANFOURBaserat på utfallet i Fas I och Fas IIa i CANFOUR-studien kommer strategier för framtida studier att utvecklas.  

abild0z.jpg#asset:522Om du är intresserad av att deltaga i en klinisk studie ber vi dig kontakta din behandlande läkare för rådgivning.

Om du har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss