Våra kliniska program

Cantargias kliniska program

Nadunolimab (CAN04)

Den IL1RAP-bindande antikroppen CAN04 är Cantargias huvudprojekt och utvärderas i ett flertal kliniska studier i kombination med cellgifter eller immunterapi, vilket summeras i tabellen nedan. Det kliniska programmet för CAN04 fokuserade initialt på icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och bukspottkörtelcancer (PDAC) men har på senare tid breddats till att inkludera ytterligare cancerformer.


A-Sve-Status9.svg#asset:3481


Översikt över Cantargias pågående kliniska studier för CAN04.


CAN10

I CAN10-projektet utvecklas en ny anti-IL1RAP-antikropp anpassad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Det initiala fokuset kommer att vara på två svåra sjukdomar, hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros. CAN10 befinner sig i sen preklinisk utvecklingsfas och målet är att starta den första kliniska studien i början av 2023.