Våra kliniska program

Cantargias kliniska program


Nadunolimab (CAN04)

Den IL1RAP-bindande antikroppen CAN04 är Cantargias huvudprojekt och utvärderas i ett flertal kliniska studier i kombination med cellgifter eller immunterapi, vilket summeras i tabellen nedan. Det kliniska programmet för CAN04 fokuserar primärt på bukspottkörtelcancer (PDAC), trippelnegativ bröstcancer (TNBC) och icke-småcellig lungcancer (NSCLC).


Översikt över Cantargias kliniska studier för CAN04.


CAN10

I CAN10-projektet utvecklas en ytterligare anti-IL1RAP-antikropp anpassad för behandling av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Det initiala fokuset kommer att vara på två svåra sjukdomar, hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros. CAN10 gick nyligen in i klinisk utvecklingsfas och behandling i en klinisk fas I-studie påbörjades i september 2023.