Aktieinformation

Cantargia på Nasdaq Stockholm huvudmarknad (Small Cap)

Nasdaq Stockholm huvudmarknad

Prospekt avseende listbyte till Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Prospekt avseende upptagande till handel av aktier i Cantargia AB (Publ) på Nasdaq Stockholm

Ägarstruktur

Ägarstruktur (största ägare) per 30 december 2020

Namn Antal aktier Procent (%)
Swedbank Robur Fonder 9 706 665 9,7 %
Fjärde AP-fonden 7 762 043 7,7 %
Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt 6 648 596 6,6 %
Första AP-fonden 6 324 244 6,3 %
Öhman Bank S.A., Luxemburg 5 285 661 5,3 %
Handelsbanken Fonder 3 817 185 3,8 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 3 781 739 3,8 %
Sunstone Life Science Ventures Fund III K/S 3 464 957 3,5 %
Morgan Stanley & Co Intl PLC 1 958 293 2,0 %
JP Morgan Chase Bank N A. 1 831 972 1,8 %
Övriga 49 611 382 49,5 %
Total 100 192 737 100 %