Aktieinformation

Cantargia på Nasdaq Stockholm huvudmarknad (Small Cap)

Nasdaq Stockholm huvudmarknad

Prospekt avseende listbyte till Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Prospekt avseende upptagande till handel av aktier i Cantargia AB (Publ) på Nasdaq Stockholm

Ägarstruktur

Ägarstruktur (största ägare) per 31 mars 2020

Namn Antal aktier Procent (%)
Fjärde AP-fonden 7 056 751 7,8 %
Swedbank Robur Fonder 6 726 148 7,4 %
Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt 6 048 596 6,6 %
Första AP-fonden 5 750 000 6,3 %
Sunstone Life Science Ventures Fund III K/S 5 472 292 6,0 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 4 279 700 4,7 %
Öhman Bank S.A., Luxemburg 3 716 730 4,1 %
Skandinaviska Enskilda Banken S.A., Luxemburg 2 734 044 3,0 %
Morgan Stanley & Co Intl PLC 2 262 258 2,5 %
Handelsbanken Fonder 2 170 264 2,4 %
Övriga 44 788 706 49,2 %
Total 91 005 489 100 %