Aktieinformation

Cantargia på Nasdaq Stockholm huvudmarknad (Small Cap)

Nasdaq Stockholm huvudmarknad

Prospekt avseende listbyte till Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Prospekt avseende upptagande till handel av aktier i Cantargia AB (Publ) på Nasdaq Stockholm

Ägarstruktur

Ägarstruktur (största ägare) per 28 februari 2020

Namn Antal aktier Procent (%)
Fjärde AP-fonden 5 836 751 7,3 %
Sunstone Life Science Ventures Fund III K/S 5 472 292 6,8 %
Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt 5 284 196 6,6 %
Första AP-fonden 5 030 000 6,3 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 4 170 453 5,2 %
Öhman Bank S.A., Luxemburg 3 297 986 4,1 %
Swedbank Robur Fonder 2 508 148 3,1 %
Andra AP-fonden 2 200 000 2,7 %
Skandinaviska Enskilda Banken S.A., Luxemburg 2 002 944 2,5 %
Handelsbanken Fonder 1 923 264 2,4 %
Övriga 42 358 797 52,9 %
Total 80 084 831 100 %

Not. Cantargia genomförde den 19 februari 2020 en riktad nyemission på 18 201 097 aktier, varav 10 920 658 aktier kräver beslut från en extra bolagsstämma den 16 mars 2020.

Arkiv

Gå till arkivet här.