Aktieinformation

Cantargia på Nasdaq Stockholm huvudmarknad (Small Cap)

Nasdaq Stockholm huvudmarknad

Prospekt avseende listbyte till Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Prospekt avseende upptagande till handel av aktier i Cantargia AB (Publ) på Nasdaq Stockholm

Ägarstruktur

Ägarstruktur (största ägare) per 30 september 2018

Namn Antal aktier Procent (%)
Sunstone Life Science Ventures Fund III K/S 5 972 292 9,02 %
Första AP-fonden 4 550 000 6,87 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 3 476 476 5,25 %
Fjärde AP-fonden 3 064 129 4,63 %
Andra AP-fonden 2 200 000 3,32 %
Öhman Bank S.A., Luxemburg 2 157 611 3,26 %
Skandinaviska Enskilda Banken S.A., Luxemburg 2 096 760 3,17 %
Mats Invest AB 1 328 788 2,01 %
Tibia Konsult AB 1 284 722 1,94 %
Kudu AB 1 243 216 1,88 %
Övriga 38 811 817 58,64 %
Total 66 185 811 100 %

Om du har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss