Aktieinformation

Cantargia på Nasdaq Stockholm huvudmarknad (Small Cap)

Nasdaq Stockholm huvudmarknad

Prospekt avseende listbyte till Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Prospekt avseende upptagande till handel av aktier i Cantargia AB (Publ) på Nasdaq Stockholm

Ägarstruktur

Ägarstruktur (största ägare) per 31 december 2019

Namn Antal aktier Procent (%)
Sunstone Life Science Ventures Fund III K/S 5 472 292 7,5 %
Fjärde AP-fonden 5 336 751 7,3 %
Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt 4 774 596 6,6 %
Första AP-fonden 4 550 000 6,2 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 4 007 288 5,5 %
Öhman Bank S.A., Luxemburg 3 120 986 4,3 %
Andra AP-fonden 2 200 000 3,0 %
Skandinaviska Enskilda Banken S.A., Luxemburg 1 742 708 2,4 %
Handelsbanken Fonder 1 607 460 2,2 %
Mats Invest AB 1 328 788 1,8 %
Övriga 38 663 523 53,1 %
Total 72 804 392 100 %