Aktieinformation

Cantargia på Nasdaq Stockholm huvudmarknad (Mid Cap)

Nasdaq Stockholm huvudmarknad


Prospekt avseende listbyte till Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Prospekt avseende upptagande till handel av aktier i Cantargia AB (Publ) på Nasdaq Stockholm


Ägarstruktur

Ägarstruktur (största ägare) per 30 september 2022

Namn Antal aktier Procent (%)
Fjärde AP-fonden 14 743 911 8,8 %
Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt 12 240 992 7,3 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 11 507 529 6,9 %
Första AP-fonden 10 540 406 6,3 %
Swedbank Robur Fonder 8 102 958 4,9 %
Six Sis AG 7 795 983 4,7 %
Handelsbanken fonder 6 223 194 3,7 %
Goldman Sachs International 5 232 758 3,1 %
SEB AB, Luxemburg Branch 2 966 798 1,8 %
Brushamn Invest 1 979 470 1,2, %
Other 86 653 896 51,3 %
Total 166 987 895 100 %