Aktieinformation

Cantargia på Nasdaq Stockholm huvudmarknad (Small Cap)

Nasdaq Stockholm huvudmarknad


Prospekt avseende listbyte till Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Prospekt avseende upptagande till handel av aktier i Cantargia AB (Publ) på Nasdaq Stockholm


Ägarstruktur

Ägarstruktur (största ägare) per 31 december 2023

Namn Antal aktier Procent (%)
Fjärde AP-fonden 18 124 196 9,9 %
Första AP-fonden 13 000 000 7,1 %
Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt 12 865 770 7,0 %
Six Sis AG 8 474 922 4,6 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 8 451 152 4,6 %
Goldman Sachs International 6 353 905 3,5 %
Handelsbanken fonder 4 658 416 2,5 %
Swedbank Robur Fonder 3 692 995 2,0 %
Nordnet Pensionsförsäkring 2 812 241 1,5 %
Brushamn Invest 2 261 160 1,2, %
Other 102 991 930 56,1 %
Total 183 686 684 100 %