Aktieinformation

Cantargia på Nasdaq Stockholm huvudmarknad (Small Cap)

Nasdaq Stockholm huvudmarknad

Prospekt avseende listbyte till Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Prospekt avseende upptagande till handel av aktier i Cantargia AB (Publ) på Nasdaq Stockholm

Ägarstruktur

Ägarstruktur (största ägare) per 30 juni 2020

Namn Antal aktier Procent (%)
Fjärde AP-fonden 7 056 751 7,8 %
Swedbank Robur Fonder 6 765 294 7,4 %
Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt 6 048 596 6,6 %
Första AP-fonden 5 750 000 6,3 %
Sunstone Life Science Ventures Fund III K/S 4 772 292 5,2 %
Öhman Bank S.A., Luxemburg 4 423 387 4,9 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 4 012 574 4,4 %
Skandinaviska Enskilda Banken S.A., Luxemburg 2 728 735 3,0 %
Morgan Stanley & Co Intl PLC 2 144 288 2,4 %
Handelsbanken Fonder 2 114 760 2,3 %
Övriga 45 188 812 49,7 %
Total 91 005 489 100 %