Aktieinformation

Cantargia på Nasdaq Stockholm huvudmarknad (Small Cap)

Nasdaq Stockholm huvudmarknad

Prospekt avseende listbyte till Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Prospekt avseende upptagande till handel av aktier i Cantargia AB (Publ) på Nasdaq Stockholm

Ägarstruktur

Ägarstruktur (största ägare) per 30 september 2019

Namn Antal aktier Procent (%)
Sunstone Life Science Ventures Fund III K/S 5 472 292 7,52 %
Fjärde AP-fonden 4 836 751 6,64 %
Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt 4 774 596 6,56 %
Första AP-fonden 4 550 000 6,25 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 3 990 152 5,48 %
Öhman Bank S.A., Luxemburg 3 110 986 4,27 %
Skandinaviska Enskilda Banken S.A., Luxemburg 2 534 509 3,48 %
Andra AP-fonden 2 200 000 3,02 %
Mats Invest AB 1 328 788 1,83 %
Kudu AB 1 243 216 1,71 %
Övriga 38 763 102 53,24 %
Total 72 804 392 100 %