Aktieinformation

Cantargia på Nasdaq Stockholm huvudmarknad (Small Cap)

Nasdaq Stockholm huvudmarknad

Prospekt avseende listbyte till Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Prospekt avseende upptagande till handel av aktier i Cantargia AB (Publ) på Nasdaq Stockholm

Ägarstruktur

Ägarstruktur (största ägare) per 31 december 2018

Namn Antal aktier Procent (%)
Sunstone Life Science Ventures Fund III K/S 5 972 292 9,02 %
Första AP-fonden 4 550 000 6,87 %
Skandinaviska Enskilda Banken S.A., Luxemburg 3 302 969 4,99 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 3 271 065 4,94 %
Fjärde AP-fonden 3 064 129 4,63 %
Öhman Bank S.A., Luxemburg 2 727 925 4,12 %
Andra AP-fonden 2 200 000 3,32 %
Mats Invest AB 1 328 788 2,01 %
Tibia Konsult AB 1 257 300 1,90 %
Kudu AB 1 243 216 1,88 %
Övriga 37 268 127 56,31 %
Total 66 185 811 100 %

Om du har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss