Aktieinformation

Cantargia på Nasdaq Stockholm huvudmarknad (Small Cap)

Nasdaq Stockholm huvudmarknad

Prospekt avseende listbyte till Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Prospekt avseende upptagande till handel av aktier i Cantargia AB (Publ) på Nasdaq Stockholm

Ägarstruktur

Ägarstruktur (största ägare) per 30 september 2020

Namn Antal aktier Procent (%)
Swedbank Robur Fonder 8 752 294 9,6 %
Fjärde AP-fonden 7 056 751 7,7 %
Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt 6 048 596 6,6 %
Första AP-fonden 5 750 000 6,3 %
Öhman Bank S.A., Luxemburg 4 510 986 5,0 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 4 013 546 4,4 %
Sunstone Life Science Ventures Fund III K/S 3 464 957 3,8 %
Handelsbanken Fonder 3 430 868 3,8 %
Morgan Stanley & Co Intl PLC 2 302 345 2,5 %
Skandinaviska Enskilda Banken S.A., Luxemburg 1 723 641 1,9 %
Övriga 44 038 205 48,3 %
Total 91 092 189 100 %