Aktieinformation

Cantargia på Nasdaq Stockholm huvudmarknad (Small Cap)

Nasdaq Stockholm huvudmarknad


Prospekt avseende listbyte till Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Prospekt avseende upptagande till handel av aktier i Cantargia AB (Publ) på Nasdaq Stockholm


Ägarstruktur

Ägarstruktur (största ägare) per 31 mars 2024

Namn Antal aktier Procent (%)
Fjärde AP-fonden 18 124 193 9,9 %
Första AP-fonden 13 000 000 7,1 %
Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt 12 865 770 7,0 %
Six Sis AG 8 716 044 4,7 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 8 061 080 4,4 %
Goldman Sachs International 6 345 306 3,5 %
Handelsbanken fonder 4 822 119 2,6 %
Swedbank Robur Fonder 3 692 995 2,0 %
Nordnet Pensionsförsäkring 2 552 300 1,4 %
Brushamn Invest 2 261 160 1,2, %
Other 103 245 717 56,2 %
Total 183 686 684 100 %