Strategi


Cantargias strategi bygger på att driva utvecklingen av varje läkemedelskandidat i egen regi fram till utvecklings- eller kommersialiseringsavtal.

Parallellt med de kliniska studierna avanceras alla delar i utvecklingsprogrammet såsom produktionsutveckling, studier i sjukdomsmodeller, kombinationsterapier och biomarkörsutveckling så att en framtida kommersialisering inte försenas.


visioner.jpg#asset:48