Strategi


Cantargia har avtal med flera olika företag, sjukhus och akademiska grupperingar som samarbetspartners. I nuläget arbetar fler än 30 olika aktörer med forskning och utveckling av vår huvudkandidat CAN04. Vi samarbetar både med internationella och nationella partners.

Cantargias affärsidé är att utveckla produktkandidater i egen regi fram tills en indikation på klinisk aktivitet erhållits. Samtidigt med de kliniska studierna avanceras alla delar i utvecklingsprogrammet såsom produktionsutveckling, studier i sjukdomsmodeller, kombinationsterapier och biomarkörsutveckling så att en framtida kommersialisering inte försenas.

Med CAN04-projektet är den pågående fas IIa-delen av CANFOUR-studien en värdehöjande aktivitet i våra partnerdiskussioner.

visioner.jpg#asset:48

Med lovande resultat från prekliniska studier ser Cantargia hoppfullt på framtiden och möjligheten att aktivt bidra till utvecklingen av framtidens betydligt mer effektiva och skonsamma cancerbehandlingar.