Vision & strategi

Vi bidrar till framtidens cancerbehandlingar

Många sjukdomar är mycket komplexa och trots betydande forskning finns ett stort behov av nya behandlingar. En sådan sjukdom är cancer. Trots stora framsteg är cancer fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna och en sjukdom förknippat med stort lidande. På Cantargia ser vi därför vårt jobb som viktigt, utmanande och som en möjlighet att bidra till mer effektiva och skonsamma cancerbehandlingar i framtiden. Den kunskap vi genererat genom vår forskning på cancerområdet har också gett information som vi kan använda vid utvecklandet av produkter för andra svåra sjukdomar, t.ex. autoimmuna- och inflammationssjukdomar.

Vision

Cantargias vision är att utveckla och säkra den nya generationens målstyrda läkemedel mot IL1RAP som en viktig del av morgondagens mer effektiva cancerbehandlingar. Visionen omfattar att också utveckla nya produktkandidater med potential att behandla även autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar.

Vetenskaplig strategi

Cantargia är ett virtuellt bolag som har slutit avtal med flera olika företag, sjukhus och akademiska grupperingar som samarbetspartners. I nuläget arbetar fler än 30 olika aktörer med forskning och utveckling av CAN04. Vi samarbetar både med internationella och lokala partners. 

Cantargias strategi är att ansvara för utvecklingen av sina produktkandidater fram tills en indikation på klinisk aktivitet erhållits. Samtidigt med de kliniska studierna avanceras alla delar i utvecklingsprogrammet såsom produktionsutveckling, studier i sjukdomsmodeller, kombinationsterapier och biomarkörsutveckling. Syftet är att en partner ska kunna ta Cantargias projekt vidare på ett tidseffektivt sätt så att en framtida kommersialisering inte försenas. 

visioner.jpg#asset:48

Med lovande resultat från prekliniska studier ser Cantargia hoppfullt på framtiden och möjligheten att aktivt bidra till utvecklingen av framtidens betydligt mer effektiva och skonsamma cancerbehandlingar.

Om du har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss