I media

Redeye intervjuar VD Göran Forsberg om de nya neuropatiresultaten med nadunolimab i bukspottkörtelcancer som presenteras på ASCO.

Redeye

VD Göran Forsberg intervjuas om nya resultat med CAN10 och extern validering av IL-1 blockering vid inflammatorisk sjukdom - 2024-03-15

Redeye

Redeye intervjuar VD Göran Forsberg om nya resultat kring nadunolimab och minskning av neuropati vid cellgiftsbehandling - 2024-02-14

Redeye

COO Liselotte Larsson presenterar på Redeye Life Science Day - 2023-11-23

Redeye

VD Göran Forsberg kommenterar kvartalsrapporten - 2023-11-10

Di TV

Intervju med VD Göran Forsberg om den riktade nyemissionen - 2023-10-31

Redeye

Intervju VD Göran Forsberg om nya TRIFOUR-resultat - 2023-10-23

Redeye

Intervju VD Göran Forsberg om nya resultat för nadunolimab monoterapi samt IL1RAP som biomarkör presenterade på AARC - 2023-10-02

Redeye

Intervju VD Göran Forsberg, om utökad klinisk pipeline och påbörjad behandling i CAN10, mot autoimmuna sjukdomar - 2023-09-05

Redeye

VD-intervju, Interimseffektdata icke-småcellig lungcancer - 2023-05-31

Redeye

VD-intervju, Interimseffektdata nadunolimab - 2023-05-31

Västra Hamnen Corporate Finance

VD-intervju, Lovande kliniska interimsresultat för nadunolimab i lungcancer - 2023-05-26

Di TV

Cantargia presenterar uppdaterade interimsresultat - 2023-05-26

Di TV

VD-intervju, Nya kliniska utvecklingsstrategin för nadunolimab i bukspottkörtelcancer - 2023-05-17

Redeye

VD -intervju, nya positiva kliniska data presenterat på AACR 2023 - 2023-04-19

Redeye

VD-intervju, nya positiva forskningsresultat - 2023-03-15

Di TV

VD-intervju, CANFOUR, nya biomarkörresultat - 2023-03-15

Redeye

VD-intervju, TRIFOUR-resultat - 2023-02-23

Redeye

VD-intervju, Redeye Life Science Day - 2022-11-24

Redeye

VD-intervju, Edison - 2022-06-24

Edison

VD-intervju, Företrädesemission, Redeye - 2022-06-22

Redeye

VD-intervju, Edison - 2022-03-16

Edison

Paneldiskussion – Business development 2022-01-20

Redeye

VD-intervju, Redeye - 2021-08-31

Redeye

VD-intervju, Di TV - 2021-05-26

Di TV

VD-anförande Årsstämma - 2021-05-26

BioStock

VD-intervju, Redeye - 2021-05-24

Redeye

VD-intervju, Redeye - 2021-05-11

Redeye

Interviu med VD Göran Forsberg och CMO Ignacio Garcia-Ribas, Pareto - 2021-03-26

Pareto Securities

VD-intervju, Edison - 2021-03-15

Edison

VD-intervju, Redeye - 2021-03-09

Redeye

Cantargia i paneldiskussion kring hur man bygger ett framgångsrikt biotech-bolag - 2021-01-27

Aktiespararna

VD-intervju, Edison Open House, 2021-01-26

Edison

VD-intervju, riktad nyemission, Redeye - 2020-12-16

Redeye

VD-intervju, riktad nyemission, Di TV - 2020-12-16

Di TV

VD-intervju, EFN, 2020-10-16

EFN

VD-intervju, Penser Bank Temadag Cancerforskning, Stockholm - 2020-10-07

Penser Bank

Artikel om Cantargias antikroppsbaserade cancerbehandling 2019-10-31

Affärstidningen Näringsliv

Presentation på ASCO 2019, uppföljande artiklar och intervjuer - 2019-07-02

ASCO

Intervju på EFN efter ASCO - 2019-06-17

EFN

VD-intervju, Edison, London - 2019-02-26

Edison TV

Di TV - intervju med Cantargia runt 2018 års nobelpris - 2018-12-07

Di

VD-intervju, EFN, Lund - 2018-11-22

EFN

Intervju kring CAN04 kliniska resultat, Redeye, Stockholm - 2018-10-23

Redeye

Listningsceremoni för Cantargia på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, Stockholm - 2018-09-25

Nasdaq

VD-intervju i samband med listning Nasdaq Stockholm (Small Cap), EFN, Stockholm - 2018-09-25

EFN

VD-intervju i samband med listning Nasdaq Stockholm (Small Cap), Ditv, Stockholm - 2018-09-25

Di

VD-intervju, Redeye, Stockholm - 2018-09-06

Redeye

VD-intervju, BioStock Life, Stockholm - 2018-08-29

Direkt Studios

VD-intervju - 2017-11-29

Finwire.tv

Småbolagspanelen: Om framtidens cancerbehandlingar, Småbolagsdagen, Stockholm - 2018-06-11

Aktiespararna

VD-intervju BioStock Life, Stockholm - 2018-03-20

Direkt Studios

VD-intervju - 2017-12-12

Aktiespararna

Efterföljande intervju med Cantargias VD Göran Forsberg i samband med presentation på BioStock Live i Stockholm - 2017-12-04

Direkt Studios

Video, intervju VD Göran Forsberg, Sedermera-dagen i Lund - 2016-03-16

Finwire.tv