Vårt ansvar

För en hållbar utveckling

Hållbarhetsarbete

Cantargia är ett svenskt bioteknikföretag specialiserat på upptäckt och utveckling av läkemedel för behandling av cancer samt inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Vår vision är att förbättra den globala hälsan genom att bidra till behandling av ännu ej uppfyllda medicinska behov för allvarliga sjukdomar samt förbättra livskvaliteten för dessa patienter. För att uppnå detta strävar Cantargia efter att upptäcka, utveckla och lansera framtida produkter på marknaden på ett hållbart sätt, med hänsyn till miljö-, sociala och bolagsstyrningsaspekter (ESG).

Styrelsen för Cantargia har antagit en hållbarhetspolicy som tydligt fastställer företagets åtagande att minimera miljöpåverkan, bevara resurser och bidra till en mer hållbar framtid. Cantargia erkänner att alla 17 av Förenta Nationernas hållbarhetsmål (SDG) är viktiga, men bolagets policy är specifikt inriktad på och stödjer SDG 3, 5, 8, 9 och 13. Policyn erkänner också vikten av och överensstämmelse med Europeiska unionens direktiv för företagens hållbarhetsrapportering (CSRD).

Läs vår hållbarhetspolicy (PDF) här.

ESG Nasdaq
Hållbarhetsarbete