Finansiell kalender

2021-08-19

Delårsrapport april-juni 2021

2021-11-11

Delårsrapport juli-september 2021

2022-02-24

Bokslutskommuniké 2021