Finansiell kalender

2022-02-24

Bokslutskommuniké 2021

2022-05-23

Delårsrapport januari-mars 2022

2022-05-23

Årsstämma

2022-08-18

Delårsrapport april-juni 2022

2022-11-10

Delårsrapport juli-september 2022

2023-02-23

Bokslutskommuniké 2022