Finansiell kalender

2022-08-30

Delårsrapport april-juni 2022

2022-11-10

Delårsrapport juli-september 2022

2023-02-23

Bokslutskommuniké 2022