Finansiell kalender

2023-02-23

Bokslutskommuniké 2022

2023-05-23

Delårsrapport januari-mars 2023

2023-05-23

Årsstämma

2023-08-22

Delårsrapport april-juni 2023

2023-11-10

Delårsrapport juli-september 2023

2024-02-22

Bokslutskommuniké 2023