Finansiell kalender

21 maj 2024

Delårsrapport januari-mars 2024

23 maj 2024

Årsstämma

28 aug. 2024

Delårsrapport april-juni 2024

15 nov. 2024

Delårsrapport juli-september 2024