Finansiell kalender

23 maj 2023

Delårsrapport januari-mars 2023

23 maj 2023

Årsstämma

22 aug. 2023

Delårsrapport april-juni 2023

10 nov. 2023

Delårsrapport juli-september 2023

22 feb. 2024

Bokslutskommuniké 2023