TRIFOUR

TRIFOUR


TRIFOUR är en klinisk fas Ib/II-studie med syfte att utvärdera nadunolimab (CAN04) i kombination med carboplatin och gemcitabin för behandling av trippelnegativ bröstcancer (TNBC). TNBC är en form av bröstcancer som är aggressiv och svårbehandlad och som uttrycker högre nivåer av IL1RAP än andra typer av bröstcancer. TRIFOUR genomförs i Spanien i samarbete med spanska bröstcancerorganisationen, GEICAM, och kan inkludera upp till totalt 113 patienter.

Det primära målet i den initiala doseskaleringsfasen är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av CAN04 i kombination med denna cellgiftsregim. Doseskaleringsfasen avslutades i februari 2023 och totalt 15 patienter med metastaserande TNBC i första eller andra behandlingslinjen rekryterades. Kombinationen visade godtagbar säkerhet, och tidiga effektdata visade även lovande responser jämfört med historiska kontrolldata.

Studien har nu expanderat till en randomiserad fas II-del som kan komma att inkludera upp till ytterligare 98 patienter. I denna del kommer kombinationen av CAN04 med carboplatin och gemcitabin att jämföras mot en kontrollgrupp som enbart behandlas med cellgifter. En top line-analys för hela studien planeras efter fullrekrytering och förväntas sent 2024 eller tidigt 2025.

Läs mer om TRIFOUR på ClinicalTrials.gov (NCT05181462).


Shutterstock-TRIFOUR.jpg#asset:3054