TRIFOUR

TRIFOUR


I september 2021 godkändes ansökan om att påbörja fas Ib/II-studien TRIFOUR, med syfte att utvärdera nadunolimab (CAN04) i kombination med carboplatin och gemcitabin för behandling av trippelnegativ bröstcancer (TNBC). TNBC är en form av bröstcancer som är aggressiv och svårbehandlad och som uttrycker högre nivåer av IL1RAP än andra typer av bröstcancer.

Det primära målet i den initiala fasen är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av CAN04 i kombination med denna cellgiftsregim. Biomarkörer och tidiga tecken på antitumöraktivitet kommer också att utvärderas i denna fas. Om förutbestämda milstolpar uppnås i den initiala öppna fasen, kommer studien expanderas till en randomiserad fas II-del för att utvärdera antitumöraktivitet av CAN04 kombinerat med carboplatin och gemcitabin jämfört med enbart cellgifter.

TRIFOUR kommer att genomföras i Spanien i samarbete med Spanish Breast Cancer Group, GEICAM. Upp till 120 patienter kan inkluderas och den första patienten beräknas rekryteras till studien i november 2021.


Shutterstock-TRIFOUR.jpg#asset:3054