CAPAFOUR

CAPAFOUR


Under 2021 påbörjade Cantargia en tredje klinisk studie, fas Ib-studien CAPAFOUR, för att utvärdera nadunolimab (CAN04) i kombination med cellgiftsregimen FOLFIRINOX för första linjens behandling av metastaserande bukspottkörtelcancer (PDAC). I den första delen av studien görs en säkerhetsutvärdering, i ungefär 15 patienter, som bygger på en adaptiv design av olika dosnivåer av CAN04 i kombination med FOLFIRINOX-behandling. Studien kan därefter komma att expanderas i ungefär 15 ytterligare patienter på en dosnivå.

Det primära målet med studien rör säkerhet, och viktiga sekundära mål innefattar effekter på biomarkörer och antitumöraktivitet. Biopsier kommer att tas före samt under behandlingen för att ta reda på mer om eventuella effekter i tumörmikromiljön.

CAPAFOUR kommer att genomföras på tre kliniker i Frankrike och fem kliniker i Spanien. Patientrekryteringen pågår och förväntas ta 18-24 månader.

Läs mer om CAPAFOUR på ClinicalTrials.gov (NCT04990037).


iStock-CAPAFOUR.jpg#asset:3515