CAPAFOUR

CAPAFOUR


Under 2021 påbörjade Cantargia en tredje klinisk studie, fas Ib-studien CAPAFOUR, för att utvärdera nadunolimab (CAN04) i kombination med cellgiftsregimen FOLFIRINOX för första linjens behandling av metastaserande bukspottkörtelcancer (PDAC).

Det primära målet med studien rör säkerhet, och sekundära mål innefattar effekter på biomarkörer och antitumöraktivitet. Biopsier kommer att tas före samt under behandlingen för att ta reda på mer om eventuella effekter i tumörmikromiljön.

Totalt 18 patienter har rekryterats till CAPAFOUR och rekryteringen avslutades i oktober 2022. Initiala säkerhets- och effektdata kommer att presenteras under H2 2023.

Läs mer om CAPAFOUR på ClinicalTrials.gov (NCT04990037).


iStock-CAPAFOUR.jpg#asset:3515