CESTAFOUR

CESTAFOUR


I september 2021 godkändes ansökan om att påbörja fas I/II-studien CESTAFOUR med syfte att utvärdera nadunolimab (CAN04) i kombination med cellgifter som vanligtvis används för behandling av tre solida cancerformer. Detta inkluderar första linjens behandling av avancerad gallgångscancer i kombination med cisplatin och gemcitabin, tjocktarmscancer i kombination med FOLFOX i tredje linjens behandling, samt icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i kombination med docetaxel för andra eller tredje linjens behandling.

Det primära målet i den initiala doseskaleringsfasen, som görs i ungefär 15 patienter för varje sjukdom/kombination, är att utvärdera säkerheten av CAN04 i kombination med var och en av de tre cellgiftsregimerna. I fas II-delen är det primära målet att utvärdera antitumöreffekt. Fas II-delen kommer att inkludera ungefär 40 patienter för var och en av de tre sjukdomarna.

Fas I-delen av CESTAFOUR kommer att genomföras i Frankrike, Spanien och Storbritannien. Patientrekryteringen till den initiala doseskaleringsfasen pågår och förväntas vara färdig vid olika tidpunkter under första halvåret 2022 och därefter inleds direkt nästa fas.

Läs mer om CESTAFOUR på ClinicalTrials.gov (NCT05116891).


Shutterstock-CESTAFOUR.jpg#asset:3057