CESTAFOUR

CESTAFOUR


I september 2021 godkändes ansökan om att påbörja fas I/II-studien CESTAFOUR med syfte att utvärdera nadunolimab (CAN04) i kombination med cellgifter som vanligtvis används för behandling av tre solida cancerformer. Detta inkluderar första linjens behandling av avancerad gallgångscancer i kombination med cisplatin och gemcitabin, tjocktarmscancer i kombination med FOLFOX i tredje linjens behandling, samt icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i kombination med docetaxel för andra eller tredje linjens behandling.

Det primära målet i den initiala doseskaleringsfasen, som görs i ungefär 15 patienter för varje sjukdom/kombination, är att utvärdera säkerheten av CAN04 i kombination med var och en av de tre cellgiftsregimerna. Baserat på resultaten i fas I-delen av studien, planeras de mest lovande möjligheterna att utvärderas vidare i fas II-delen med det primära målet att utvärdera antitumöreffekt. Fas II-delen planeras inkludera 40 patienter per sjukdom.

Fas I-delen av CESTAFOUR kommer att genomföras i Frankrike, Spanien och Storbritannien. Patientrekryteringen till den initiala doseskaleringsfasen pågår och förväntas vara färdig vid olika tidpunkter under första halvåret 2022.

Läs mer om CESTAFOUR på ClinicalTrials.gov (NCT05116891).


iStock-CESTAFOUR.jpg#asset:3516