CANxx

CANxx – En IL1RAP-baserad antikroppsplattform

CANxx befäster Cantargias starka position för framtiden

Cantargia är ett ledande bolag inom utvecklingen av läkemedel mot IL1RAP och har utvecklat en kunskaps- och teknikplattform inom området.

Inom CANxx har Cantargia byggt upp ett stort antikroppsbibliotek med över 100 unika antikroppar som binder till IL1RAP och har olika egenskaper. CANxx ger Cantargia en möjlighet att snabbt utveckla nya antikroppsbaserade läkemedel med egenskaper som är unika och som kan användas för behandling av olika typer av sjukdomar.

Vid framtagning av nya läkemedel behövs olika typer av analyser och diagnostik och CANxx är en källa till antikroppar även för sådana ändamål.

studier2.jpg#asset:381