CAN10

CAN10 – Anti-IL1RAP-antikropp för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomarVerkningsmekanism

IL1RAP har en viktig roll vid inflammatoriska processer och är nödvändig för att överföra signaler från molekylerna IL-1, men även IL-33 och IL-36. Dessa molekyler kan driva inflammation och har en central roll i flera autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia har utvecklat antikroppen CAN10 som, genom att binda IL1RAP, kan blockera dessa tre signalvägar samtidigt. Denna funktion ger CAN10 stor potential för behandling av ett flertal sjukdomar där CAN10 kan slå bredare och hårdare än behandlingar riktade mot de enskilda signalvägarna.


I CAN10-projektet utvecklar Cantargia en antikropp som blockerar IL-1, IL-33 och IL-36 för behandling av de livshotande sjukdomarna hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros.


CAN10 är dessutom utvecklad för att minimera inbindning till effektorceller. Det innebär att CAN10, till skillnad från nadunolimab (CAN04), inte stimulerar cellavdödning via Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity (ADCC).


CAN04 och CAN10 har olika funktionella egenskaper, där CAN04 är utvecklad för behandling av cancer och CAN10 för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.


Preklinisk utveckling

Efter omfattande genomgång av ett stort antal sjukdomar, beslutade Cantargia att initialt fokusera CAN10 mot systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation där CAN10 visat mycket starka effekter i prekliniska sjukdomsmodeller.

I ett flertal modeller för systemisk skleros visades att CAN10 minskar förtjockning av huden samt okontrollerad ärrbildning i lungorna, så kallad fibros, som båda är typiska symtom för denna sjukdom. I två olika modeller för hjärtmuskelinflammation visades även att CAN10 minskar inflammation och fibros, samt motverkar försämringen i hjärtfunktion, en effekt som var starkare jämfört med en antikropp som enbart blockerar betaformen av IL-1.


Klinisk utveckling

Målsättningen är att påbörja den första kliniska studien för CAN10 i första halvan av 2023. Denna kliniska studie är för närvarande i planeringsstadiet.


Tillverkning och kvalitetskontroll

Tillverkning av CAN10 sker i biologiska produktionssystem. En stabil cellinje som producerar antikroppen har utvecklats och tillverkning sker hos BioInvent.

CAN10 produceras genom cellodling följt av upprening i flera steg och slutligen fyllning i vialer som distribueras till sjukhusen för användning i den kliniska utvecklingen. CAN10 lämpar sig för både intravenös och subkutan infusion.