Nadunolimab

Nadunolimab (CAN04) – Anti-IL1RAP-antikropp för behandling av cancer


Nadunolimab (CAN04) – Anti-IL1RAP-antikropp för behandling av cancer


Verkningsmekanism

CAN04 binder starkt till målproteinet IL1RAP som uttrycks på tumörceller i flera typer av cancer. CAN04 verkar genom att aktivera immunsystemets mördarceller, så kallade Natural Killer (NK)-celler, till att angripa tumörceller genom en process som kallas Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity (ADCC). CAN04 blockerar dessutom signalering via de två formerna av interleukin-1, alfa och beta, som hjälper tumören att utvecklas samt bidrar till cellgiftsresistens.

CAN04 motverkar tumörtillväxt genom flera mekanismer; CAN04 stimulerar NK-celler till avdödning av tumörceller genom ADCC och reducerar infiltrationen av tumörstödjande celler samt blodkärlsbildningen i tumören genom blockering av IL-1-alfa- och IL-1-beta-signalering via IL1RAP.


CAN04 motverkar tumörtillväxt genom flera mekanismer; CAN04 stimulerar NK-celler till avdödning av tumörceller genom ADCC och reducerar infiltrationen av tumörstödjande celler samt blodkärlsbildningen i tumören genom blockering av IL-1-alfa- och IL-1-beta-signalering via IL1RAP.


Preklinisk utveckling

CAN04:s verkningsmekanism utvärderas i cellbaserade modellsystem samt olika tumörmodeller för att utvärdera dess effekter på tumörutvecklingen och immunsystemet. Eftersom CAN04 har en förmåga att motverka immundämpande mekanismer och resistens mot antitumörbehandlingar, görs även studier i kombination med andra behandlingar, såsom cellgifter.


Klinisk utveckling

CANFOUR, en fas I/IIa-studie, är den första kliniska studien kring CAN04. Fokus i fas IIa-delen av CANFOUR är kombination med cellgifter; CAN04 kombineras med gemcitabin och nab-paclitaxel i bukspottkörtelcancer (PDAC) och olika platinadubbletter i icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Resultaten från fas I-delen av CANFOUR visade att CAN04 har en hög säkerhet och interimsdata från fas IIa-delen indikerar synergistiska effekter mellan CAN04 och cellgifter.

TRIFOUR är en fas Ib/II-studie som utvärderar CAN04 i kombination med carboplatin och gemcitabin i trippelnegativ bröstcancer (TNBC). TRIFOUR genomförs i Spanien i samarbete med Spanish Breast Cancer Group, GEICAM.

Ytterligare två kliniska studier med fokus på CAN04 i kombination med cellgifter är CAPAFOUR och CESTAFOUR. I fas Ib-studien CAPAFOUR utvärderas CAN04 med FOLFIRINOX för behandling av metastaserande PDAC och i fas I/II-studien CESTAFOUR med standardbehandlingar för NSCLC, gallgångscancer och tjocktarmscancer. Fas Ib-studien CIRIFOUR utvärderar dessutom CAN04 med checkpointhämmaren pembrolizumab (Keytruda®). Initiala data visar en god säkerhet av kombinationen. 

För mer information om de kliniska studierna för CAN04, se sektionen om våra kliniska program här.

 

Översikt över pågående kliniska studier för CAN04.

Översikt över pågående kliniska studier för CAN04.


Tillverkning och kvalitetskontroll

Tillverkning av CAN04 sker i biologiska produktionssystem. En cellinje har licensierats från BioWa Inc. som möjliggör produktion av antikroppar med förstärkt ADCC-aktivitet, d.v.s. antikroppar som har större förmåga att stimulera immunsystemets mördarceller. Mer information om denna teknologi finns här.

Processen för den industriella tillverkningen har utvecklats av Glycotope Biotechnology GmbH (numera Celonic AG) och tillverkningen sker hos Patheon Biologics BV, en del av Thermo Fisher Scientific.

CAN04 produceras genom cellodling följt av upprening i flera steg och slutligen fyllning i vialer som distribueras till sjukhusen för användning i den kliniska utvecklingen. CAN04 ges till patienter via intravenös infusion.


Generell översikt över tillverkningsprocessen för CAN04.


Generell översikt över tillverkningsprocessen för CAN04.