ASCO 2019 – ett stort erkännande för Cantargia

Årets upplaga av ASCO Annual Meeting, (American Society of Clinical Oncology), en av världens största cancerkongresser, blev en stor framgång för Cantargia. ASCO samlar årligen över 40 000 deltagare som vill ta del av det senaste inom cancerforskningen. Årets kongress pågick under den 31 maj-4 juni i Chicago. Immunterapi, som är det område Cantargia är verksamt inom, är fortsatt bland de ”hetaste” forskningsområdena med totalt 164 presentationer under kongressen.

Av dessa 164 presentationer blev Cantargias CAN04-data utvald som en av nio att presenteras muntligt i sektionen Developmental Immunotherapy and Tumor Immunobiology. Presentationen med namnet ”Results from a First-in-man, Open label, Safety and tolerability Trial of CAN04 (Nidanilimab), a Fully Humanized Monoclonal Antibody against the Novel Antitumor Target, IL1RAP, in Patients with Solid Tumor Malignancies” genomfördes av huvudprövaren i studien, professor Ahmad Awada från Institut Jules Bordet i Bryssel.

Dessutom valde ASCO:s egen publikation ASCO Daily News ut presentationen som sektionens ”highlight” och skrev en artikel utifrån den paneldiskussion som följde efter presentationen. Artikeln ökar ytterligare synligheten för Cantargia eftersom den potentiellt når alla kongressbesökare. Artikeln är också publicerad online.

Nu har CAN04-utvecklingen gått in i fas IIa för att fortsatt undersöka CAN04 som monoterapi samt i kombination med standardcellgifter.