Pressmeddelande
16 maj 2024  ·  Regulatorisk information

Tredje part drar tillbaka överklagande relaterat till Cantargias patent

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag att det överklagande som lämnats in avseende ett av Cantargias beviljade europeiska patent, EP3020730, har dragits tillbaka. Därmed kvarstår patentet som giltigt med krav vilka rör behandling av solida tumörer med IL1RAP-bindande antikropp, i enlighet med det ursprungliga beslutet av EPO Opposition Division.

“Vi är glada över att vårt starka patentskydd kvarstår och ser framemot den fortsatta utvecklingen av nadunolimab mot cancer,” säger Göran Forsberg, vd för Cantargia. 

I september 2019 lämnade en tredje part in ett överklagande mot Cantargias godkända patent, EP3020730. Efter muntliga förhandlingar som hölls 29 september 2021 beslutade Opposition Division vid Europeiska patentverket, EPO, att EP3020730 skulle kvarstå med ett bibehållet kravomfång, och överklagandet avslogs. Den tidigare opponenten valde då att lämna in ett överklagande mot beslutet att upprätthålla EP3020730, vilket meddelades 12 januari 2022. Detta överklagande har nu dragits tillbaka. Överklagandeprocessen kommer därför inte att fortsätta, och EP3020730 kvarstår som giltigt med de breda krav som ursprungligen beslutades av EPO:s Opposition Division. 

Cantargia har ett omfattande patentskydd för IL1RAP-bindande antikroppar och deras användning vid behandling och diagnostik av cancer, inklusive leukemier och solida tumörer. Cantargias patentportfölj består av över 100 godkända patent globalt på viktiga marknader såsom USA, Europa, Japan och Kina. Ett produktpatent för CAN10 är godkänt i USA och ytterligare ansökningar är under granskning i andra relevanta territorier.