Pressmeddelande
20 nov. 2023  ·  Regulatorisk information

Tredje part drar tillbaka överklagande relaterat till Cantargias patent

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag att det överklagande som lämnats in avseende ett av Cantargias beviljade europeiska patent, EP3293202, har dragits tillbaka. Därmed förblir patentet giltigt med krav som relaterar till Cantargias huvudprojekt nadunolimab och besläktade antikroppsvarianter, vilket ursprungligen beslutades av EPO Opposition Division.

“Eftersom detta överklagande nu har dragits tillbaka kan vi bekräfta den breda omfattningen av vår patentportfölj och fortsätta vårt fokus på att utforska de kommersiella möjligheterna för våra kliniska projekt, nadunolimab och CAN10, samt IL1RAP-plattformen", säger Göran Forsberg, VD för Cantargia.

I slutet av 2021 lämnade tredje parter in oppositioner mot EP3293202. Efter muntliga förhandlingar som hölls 5 juli 2023 beslutade Opposition Division vid EPO att EP3293202 skulle kvarstå med ett uppdaterat kravomfång, som täcker in ett stort antal modifierade varianter av nadunolimab med liknande funktionella och strukturella egenskaper. En av opponenterna lämnade därefter in ett överklagande mot beslutet av EPO:s Opposition Division att upprätthålla EP3293202, vilket meddelades den 4 oktober. Detta överklagande har nu dragits tillbaka. Överklagandeprocessen kommer därför inte att fortsätta, och EP3293202 kommer att förbli giltigt med de krav som ursprungligen beslutades av EPO:s Opposition Division.

Cantargia har ett omfattande patentskydd för IL1RAP-bindande antikroppar och deras användning vid behandling och diagnostik av cancer, inklusive leukemier och solida tumörer. Cantargias patentportfölj består av över 100 godkända patent globalt på viktiga marknader såsom USA, Europa, Japan och Kina. Ett produktpatent för CAN10 är godkänt i USA och ytterligare ansökningar är under granskning i andra relevanta territorier.