Pressmeddelande

01 okt, 2020  ·  Regulatorisk information

Sunstone säljer 1 500 000 Cantargia-aktier till en av Cantargias större institutionella investerare

Sunstone LSV Fund III K/S, har idag meddelat bolaget att de sålt 1 500 000 Cantargia-aktier, motsvarande cirka 30 % av sitt innehav i Cantargia. Aktierna har förvärvats av en institutionell investerare som idag är en av Cantargias stora ägare.

Sunstone har sedan 2013 varit en aktiv investerare i Cantargia. Av strategiska skäl har Sunstone nu valt att sälja en del av sitt innehav till en annan av Cantargias större institutionella investerare. Transaktionen sker efter att positiva fas IIa kliniska data för Cantargias huvudprojekt CAN04 vid behandling av icke-småcellig lungcancer nyligen presenterades via ett pressmeddelande. Efter transaktionen äger Sunstone 3 464 957 aktier i Cantargia.

”Sunstones stöd till Cantargia har varit mycket viktig för vår utveckling. Den genomförda transaktionen skapar en långsiktig stabilitet till gagn för vår vidare tillväxt” säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

For further information, please contact
Göran Forsberg, CEO
Telephone: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Informationen lämnades för offentliggörande 1 okt 2020 kl.10.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien fokuseras mot kombinationsterapi, men innehåller även monoterapi. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.


wkr0006.pdf