Pressmeddelande
30 nov. 2023  ·  Regulatorisk information

Nytt antal aktier och röster i Cantargia

Antalet aktier och röster i Cantargia AB (publ) har förändrats med anledning av den nyligen genomförda riktade nyemissionen (för mer information, se bolagets pressmeddelande den 30 oktober 2023). Genom den riktade nyemissionen ökade antalet aktier och röster i Cantargia med 16 698 789. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 183 686 684 aktier och röster i Cantargia.