Pressmeddelande

08 nov, 2021

Inbjudan till presentation av Cantargias resultat för tredje kvartalet 2021 den 11 november, klockan 15:00

Cantargia AB publicerar bolagets delårsrapport för perioden juli – september 2021, torsdagen den 11 november 2021, klockan 08:30 (CET).

I anslutning till rapporten bjuder Cantargia in investerare, analytiker och media till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) den 11 november, klockan 15:00 (CET), då VD Göran Forsberg och CFO Bengt Jöndell kommer att presentera Cantargia och kommentera rapporten för perioden juli – september 2021, följt av en frågestund.

Telefonkonferensen kan följas via: https://tv.streamfabriken.com/cantargia-q3-2021

För att delta via telefon, vänligen ring in på något att följande telefonnummer:

SE: +46 8 50558368
UK: +44 3333009267

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på Cantargias webbplats: www.cantargia.com

För ytterligare information kontakta:
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 8 november 2021 kl. 13:00 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab (CAN04), studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.


wkr0006.pdf