Pressmeddelande

17 aug. 2022

Inbjudan till presentation av Cantargias resultat för andra kvartalet 2022 den 30 augusti, klockan 15:00

Cantargia AB publicerar bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2022 tisdagen den 30 augusti 2022, klockan 08:30 (CET).

I anslutning till att delårsrapporten publiceras bjuder Cantargia in investerare, analytiker och media till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) den 30 augusti, klockan 15:00 (CET), då VD Göran Forsberg och CFO Bengt Jöndell kommer att presentera Cantargia och kommentera delårsrapporten för andra kvartalet för 2022, följt av en frågestund.

Telefonkonferensen kan följas via: https://tv.streamfabriken.com/cantargia-q2-2022

För att delta via telefon, vänligen ring in på något att följande telefonnummer:

SE: +46850558354
UK: +443333009034
US: +16467224902

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på Cantargias webbplats: www.cantargia.com

För ytterligare information kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 17 augusti 2022 kl. 11.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab (CAN04), studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi i ett flertal kliniska studier – CANFOUR, CIRIFOUR, CAPAFOUR, CESTAFOUR, TRIFOUR – med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, har en annan profil för blockering av signalering via IL1RAP jämfört med nadunolimab och behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.


wkr0006.pdf