Pressmeddelande

21 sep, 2020  ·  Regulatorisk information

Cantargias valberedning föreslår ny styrelseledamot

Valberedningen i Cantargia AB (publ), som består av Sten Verland (partner i Sunstone Life Science Ventures, ordförande), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Alexander Mata (Alecta Pensionförsäkring, ömsesidigt) och Magnus Persson (styrelseordförande i Cantargia), föreslår att Flavia Borellini väljs till ny styrelseledamot i Cantargia.

”Flavia Borellini är internationellt erkänd inom onkologiområdet och en person med gedigen erfarenhet från ledande positioner inom, bland annat, Astra Zeneca och Onyx Pharmaceuticals. Hon kommer även att tillföra Cantargias styrelse viktig expertis inom läkemedelsutveckling”, säger Sten Verland, ordförande i valberedningen.

För mer information hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämma som sammankallas bland annat med anledning av valberedningens förslag och som offentliggörs idag genom separat pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta  
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien fokuseras mot kombinationsterapi, men innehåller även monoterapi. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.


wkr0006.pdf