Pressmeddelande

13 jun, 2019  ·  Regulatorisk information

Cantargias styrelseledamot och grundare Thoas Fioretos säljer 250 000 Cantargia-aktier till institutionell investerare

En av Cantargias grundare, styreledamoten Prof Thoas Fioretos, har idag meddelat bolaget att han sålt 250 000 Cantargia-aktier, motsvarande cirka 35 % av sitt innehav i Cantargia. Aktierna har förvärvats av en institutionell investerare till kursen 17.04 kr/aktie.

Thoas Fioretos var under 2009 med och grundade Cantargia och sitter sedan dess i Cantargias styrelse. Av privatekonomiska skäl har Fioretos valt att sälja en del av sitt innehav till en institutionell investerare. Transaktionen sker efter att positiva fas I kliniska data för Cantargias huvudprojekt CAN04 (nidanilimab) nyligen presenterades på 2019 ASCO Annual Meeting och där rönte stor internationell uppmärksamhet. De första patienterna inledde fas IIa kliniska studier tidigare i år och resultat beräknas kunna presenteras i början på 2020, i enlighet med vad som tidigare har kommunicerats. Efter transaktionen äger Thoas Fioretos 482 600 aktier i Cantargia. Thoas Fioretos har i samband med transaktionen ensidigt valt att ingå ett avtal med Cantargia avseende att inte sälja fler aktier i bolaget under tiden fram till och med den 31 december 2020.

För ytterligare information, kontakta 
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com 

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. 

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com. 


wkr0006.pdf