Pressmeddelande

30 sep, 2021  ·  Regulatorisk information

Cantargias omfattande patentskydd för målstyrda cancerterapier mot IL1RAP kvarstår efter avslutad oppositionsprocess

Cantargia AB har ett stort antal godkända patent kring IL1RAP som måltavla för antikroppsbaserad behandling av cancer. Under 2019, initierade en tredje part opposition mot ett av Cantargias europeiska patent för behandling av solida tumörer, EP 3020730 B1. Efter förhandlingar vid europeiska patentverket (EPO), bekräftade ”Opposition Division” validiteten av detta europeiska patent och avslog oppositionen. Cantargias omfattande patentskydd mot IL1RAP-bindande terapier kvarstår därmed fullt oförändrat.

Cantargia har ett omfattande patentskydd för IL1RAP-baserade terapier och diagnostik av cancer. Cantargias patentfamiljer inkluderar även godkända patent som avser behandling av leukemier och solida tumörer på de viktigaste marknaderna såsom USA och Europa.

MAB Discovery GmbH initierade en opposition mot Cantargias europeiska patent, EP 3020730 B1, vilket kommunicerades den 10 oktober 2019. Detta är Cantargias andra godkända europeiska patent för behandling av solida tumörer och skyddar anti-IL1RAP-antikroppar för behandling av IL1RAP-uttryckande solida tumörer.

EPO:s ”Opposition Division” har efter förhandlingar avslagit MAB Discoverys invändningar mot validiteten av Cantargias patent och därmed kvarstår EP 3020730 B1 i dess ursprungliga form. Det innebär att Cantargias omfattande patentskydd för IL1RAP-bindande behandlingar är oförändrat. Det bör dock noteras att detta beslut kan överklagas.

”Vi är mycket nöjda med utfallet av denna oppositionsprocess, vilket validerar vår starka patentposition.” säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information kontakta:
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2021 kl. 11.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras kliniskt som kombinationsterapi med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA).

Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.


wkr0006.pdf