Pressmeddelande

18 apr, 2019  ·  Regulatorisk information

Cantargias fas I kliniska resultat för antikroppen CAN04 utvalda för muntlig presentation på ASCO

Cantargia AB meddelar idag att fas I kliniska data som genererats med antikroppen CAN04 kommer presenteras som en föreläsning på 2019 Annual ASCO meeting May 31 – June 3, 2019 i Chicago. Studiens huvudprövare Prof Ahmed Awada kommer att presentera resultaten den 2a juni kl 09.12 lokal tid.

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot interleukin 1 receptor accessory protein (IL1RAP). Antikroppen CAN04 studeras i en fas IIa klinisk prövning (CANFOUR) i patienter med icke-småcellig lungcancer NSCLC eller bukspottkörtelcancer. Resultaten från fas I monoterapi i patienter med NSCLC, bukspottkörtelcancer eller tjocktarmscancer har valts ut för en muntlig presentation på konferensen “2019 Annual ASCO meeting” i sessionen ”Developmental Immunotherapy and Tumor Immunobiology”. Titeln är “Results from a first-in-man, open label, safety and tolerability trial of CAN04 (nidanilimab), a fully humanized monoclonal antibody against the novel antitumor target, IL1RAP, in patients with solid tumor malignancies”. Presentationen kommer ges av studiens huvudprövare Professor Ahmad Awada vid Institut Jules Bordet, Bryssel, Belgien den 2a juni. Mer information finns på länken https://iplanner.asco.org/am2019/?cmpid=nm_am_am_em_-_amatt_04-17-19_am&cid=DM1368&bid=8237381#/session/13899. Sammanfattningen publiceras den 15e maj 2019 via www.asco.org.

“Att CAN04 fas I resultaten valts ut för en muntlig presentation är en bekräftelse på relevansen av CAN04 och de biologiska mekanismerna som undersöks. Vi är stolta och glada över att kunna presentera nya resultat på denna ledande kliniska cancerkonferens”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com 


Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2019 kl. 09.00 CET.
 

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com. 


wkr0006.pdf