Pressmeddelande

08 jul, 2022  ·  Regulatorisk information

Cantargia utser Dr. Dominique Tersago till Chief Medical Officer

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag en förstärkning av ledningsgruppen med Dr. Dominique Tersago som Chief Medical Officer (CMO) från 1 augusti 2022. Dr. Tersago har stor erfarenhet från ledande pharma- och biotechbolag och kommer att driva Cantargias medicinska verksamhet samt bidra med strategisk vägledning då bolaget förbereder kliniska studier i sen utvecklingsfas för sin huvudkandidat, den IL1RAP-bindande antikroppen nadunolimab (CAN04), i bukspottkörtelcancer (PDAC) och icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

Vi är väldigt glada över att välkomna Dr. Tersago till Cantargia. Hennes erfarenhet inom klinisk utveckling i både tidig och sen utvecklingsfas, samt av värdeskapande inom biotechbranschen, kommer vara av stort värde då Cantargia bygger vidare på våra senaste positiva resultat i bukspottkörtelcancer och lungcancer. Denna rekrytering positionerar oss väl för den vidare utvecklingen av nadunolimab,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Dr. Tersago har över 25 års erfarenhet av klinisk utveckling och regulatory affairs, med fokus på immunonkologi, virologi, immunologi och hematologi. Hon kommer senast från antikroppsbolaget ExeVir Bio och har lång och gedigen erfarenhet inom branschen med tidigare seniora roller inom världsledande life science-bolag såsom Bristol-Myers Squibb och Ablynx. På Ablynx, där hon var CMO mellan 2013 och 2016 innan det köptes upp av Sanofi 2018, hade hon en starkt bidragande roll till designen av fas III-studien för caplacizumab för behandling av trombotisk trombocytopen purpura, som senare erhöll godkännande av både europeiska och amerikanska läkemedelsverket. Dr. Tersago har en läkarexamen från universitetet i Antwerpen, Belgien.

Det är med glädje jag ansluter mig till Cantargia i en period då nadunolimab snabbt utvecklas från kliniskt proof-of-concept till bredare tillämpning. Genom att bygga på starka kliniska data som både tillgodoser medicinska behov och uppfyller regulatoriska krav, kan vi effektivt skapa bolagsvärde,” sa Dr. Dominique Tersago.

Dr. Roger Belusa, som haft rollen som interim CMO, kommer att vara kvar på Cantargia i en roll med fokus på pågående kliniska studier. En ytterligare förändring i ledningsgruppen är att Peter Juul Madsen, VP CMC, har fått en ny roll utanför Cantargia och han kommer tillfälligt att ersättas av COO, Liselotte Larsson.

Cantargia presenterade lovande effektdata på konferensen ASCO 2022 för nadunolimab i kombination med cellgifter i över 70 PDAC-patienter och 30 NSCLC-patienter utvärderade i den kliniska fas IIa-studien CANFOUR. Cantargia kommer att driva vidare nadunolimab mot kliniska studier i sen utvecklingsfas genom fas II/III-studien Precision Promise i PDAC, i samarbete med PanCAN, samt genom en randomiserad studie i patienter med icke-skivepitel NSCLC, som förväntas starta under 2023.

För ytterligare information kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 8 juli 2022 kl. 14.00.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab, studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.


wkr0006.pdf