Pressmeddelande

5 sep. 2023  ·  Regulatorisk information

Cantargia utökar klinisk pipeline och påbörjar behandling i andra projektet, CAN10, mot autoimmuna sjukdomar

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag att första individen har behandlats med den IL1RAP-bindande antikroppen CAN10, utvecklad för behandling av autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar. Den kliniska fas I-studien, som görs i Tyskland, undersöker säkerhet, farmakokinetik och biomarkörer av CAN10 i friska frivilliga samt psoriasispatienter. Upp till 80 individer kan inkluderas i studien. Tidiga data från studien förväntas under 2024.

”Vi är oerhört glada över att ha påbörjat behandling i denna fas I-studie med CAN10. Det är en viktig milstolpe och Cantargia har nu två olika projekt i klinisk utveckling. Med tanke på dess kraftfulla verkningsmekanism, har CAN10 potential att användas för behandling av ett stort antal sjukdomar och vi ser fram emot den viktiga kliniska data som denna studie kommer att ge,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Det primära målet med denna fas I-studie är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av CAN10. Ytterligare mål inkluderar farmakokinetik och effekter på olika immunologiska och sjukdomsrelaterade biomarkörer. Initialt studeras stigande singeldoser som ges intravenöst i upp till 64 friska frivilliga. En efterföljande del av studien görs i upp till 16 patienter med mild till medelsvår psoriasis som ges upprepade behandlingar av CAN10 subkutant vid två dosnivåer, med syftet att visa tidig ”proof-of-concept”. Ytterligare detaljer kring studien kommer att redovisas på clinicaltrials.gov.

Antikroppen CAN10 binder starkt till IL1RAP och blockerar funktionen av signaleringsmolekylerna IL-1, IL-33 och IL-36 som samtliga spelar en viktig roll vid flera autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. CAN10 har tidigare visat lovande effekter i ett flertal modeller av denna typ av sjukdomar, bland annat huvudindikationerna systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation. Tydliga effekter har även observerats i psoriasismodeller och dessa fynd kommer att utgöra grunden för effektstudierna av CAN10 i psoriasispatienter i denna fas I-studie. Efterföljande studier kommer att fokusera på patienter med systemisk skleros eller hjärtmuskelinflammation.