Pressmeddelande
4 okt. 2023  ·  Regulatorisk information

Cantargia: Tredje part överklagar beslut av europeiska patentverket (EPO) att upprätthålla godkänt Cantargia-patent

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag att en tredje part lämnat in ett överklagande gällande ett av Cantargias europeiska patent, EP3293202. Överklagandet följer en oppositionsprocess där EPO nyligen beslutade att upprätthålla EP3293202. Detta patent är en del av Cantargias starka IP-portfölj och täcker en rad olika IL1RAP-bindande antikroppar, bland annat varianter av Cantargias huvudkandidat nadunolimab (CAN04). Huvudpatentet för nadunolimab har inte opponerats eller överklagats.

“Vi har genom årens lopp byggt upp en robust patentportfölj och fått fram starka kliniska och prekliniska data för nadunolimab och CAN10. Denna överklagan bekräftar de betydande kommersiella möjligheterna i Cantargias produktkandidater och stärker vår övertygelse om att vi är på rätt spår,” säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Cantargia har ett omfattande patentskydd för IL1RAP-bindande antikroppar och deras användning vid behandling och diagnostik av cancer, inklusive leukemier och solida tumörer. Cantargias patentportfölj består av över 100 godkända patent globalt på viktiga marknader såsom USA, Europa, Japan och Kina. Ett produktpatent för CAN10 är godkänt i USA och ytterligare ansökningar är under granskning i andra relevanta territorier.

Europeisk patentlag möjliggör för tredje parter att opponera sig mot patent som nyligen godkänts. Överklagan som meddelas idag är ett vanligt efterföljande steg i denna process och bakgrundsdetaljer anges nedan:

I slutet av 2021 lämnade tredje parter in oppositioner mot EP3293202. Detta patent tillhör samma familj som produktpatentet för nadunolimab som inte berördes. Efter muntliga förhandlingar som hölls 5 juli 2023 beslutade Opposition Division vid EPO att EP3293202 skulle kvarstå med ett uppdaterat kravomfång, som täcker in ett stort antal modifierade varianter av nadunolimab med liknande funktionella och strukturella egenskaper.

Cantargia meddelade idag att en av opponenterna lämnat in ett överklagande mot beslutet av EPO:s Opposition Division att upprätthålla EP3293202. Som nästa steg skall klaganden inom två månader lämna in en grund för överklagandet. Denna överklagandeprocess förväntas vara upp till 2-3 år. Det ska noteras att Cantargias övriga europeiska patent, eller liknande patent utanför Europa, inte berörs av denna process.