Pressmeddelande

21 dec, 2017  ·  Regulatorisk information

Cantargia tillförs 232 Mkr efter avslutade nyemissioner

Läs pressmeddelande här: https://cantargia.com/investerare/nyemission