Pressmeddelande
11 juni 2024  ·  Regulatorisk information

Cantargia stärker ledningsgruppen genom rekryteringen av Ton Berkien som Chief Business Officer

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA), meddelade idag att man förstärkt sin ledningsgrupp genom rekryteringen av Ton Berkien som Chief Business Officer. Han kommer ansvara för affärsutvecklingsarbetet på Cantargia och fortsätta dialogerna samt utvecklandet av kontakter med ledande läkemedels- och bioteknikbolag. Ton har en solid bakgrund under cirka 30 år inom läkemedel, bioteknik, investering och konsulting med stor erfarenhet inom affärsutveckling. Han kommer tillträda rollen 1 oktober, 2024

Jag är väldigt nöjd att Ton har bestämt sig för att börja på Cantargia för att ta ansvar för och stärka våra affärsutvecklingsaktiviteter. Cantargia har gjort stora framsteg I de kliniska programmen för både nadunolimab och CAN10, vilka är basen för de kommande stegen i vår affärsutveckling,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Ton Berkien har tidigare innehaft seniora affärsutvecklingspositioner på Amgen, Nuevolution, Takeda och Nycomed. Innan dess innehade han tjänster på Ferring, PWC, Rijnconsult, KPMG och Gilde Investment Management. Han ansluter från rollen som Chief Business Officer på Ultimovacs. Ton Berkien har en Fil Kand i ekonomi från Saxion University of Applied Sciences i Nederländerna, liksom en LSid från PwC/Harvard Business School/IMD. Ton är holländsk och svensk medborgare och bor i Sverige.

Det är med stor glädje jag börjar på Cantargia i en tid då bolagets projektportfölj mognar signifikant och där utvecklingen av en ny generation målriktade antikroppsbaserade behandlingar mot IL1RAP visar potential som mer effektiva och säkra behandlingar av livshotande sjukdomar såsom cancer och olika autoimmuna eller inflammatoriska sjukdomar. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Cantargia-teamet för att stödja bolagets strategi kring att utveckla varje läkemedelskandidat i egen regi fram till tidpunkten när ett avtal kring utvecklings eller kommersialisering nåtts”, sa Ton Berkien.