Pressmeddelande

09 nov, 2017  ·  Regulatorisk information

Cantargia: Riktad emission och fullt garanterad företrädesemission om 232 Mkr för expanderat kliniskt program kring immunonkologiska antikroppen CAN04

Läs pressmeddelande här: https://cantargia.com/investerare/nyemission