Pressmeddelande

24 nov. 2023

Cantargia rapporterar nya prekliniska data som bekräftar nadunolimabs och CAN10:s potential

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) rapporterade idag nya prekliniska data som ger ytterligare stöd åt dess huvudkandidater, de IL1RAP-bindande antikropparna nadunolimab (CAN04) och CAN10, inom både cancer och kardiovaskulära sjukdomar. Datan visar att blockering av IL1RAP leder till minskad inflammation i blodkärl och att nivåer av IL1RAP korrelerar till olika inflammatoriska markörer i inflammerad vävnad.

Inflammation i blodkärlen anses vara en viktig orsak till kardiovaskulär sjukdom och tumörtillväxt. Dessa fynd visar att antikroppsblockering av IL1RAP i ett cellbaserat system leder till minskade nivåer av ett flertal inflammatoriska markörer, bland annat interleukin-6 (IL-6), som frisätts av celler som bildar blodkärlen. Datan indikerar dessutom att dessa effekter kan leda till minskad rekrytering av inflammatoriska immunceller. Därutöver visar analyser av åderförkalkningsplack från patienter att IL1RAP-nivåer korrelerar med flera av de inflammatoriska markörer, bland annat IL-6, som minskades genom IL1RAP-blockering.

“De nya resultaten som presenteras idag förstärker vår bild av potentialen hos både nadunolimab och CAN10 vid behandling av livshotande sjukdomar och ger värdefull vägledning inför kommande biomarkörsstrategier,” säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Dessa data togs fram av docent Karin Franzéns forskargrupp vid Örebro universitet och presenterades idag vid en postersession på Chemical Biology Workshop: Drug & Biomarker Discovery i Aten. Postern finns nu även tillgänglig på Cantargias hemsida (länk).