Pressmeddelande
5 mars 2024

Cantargia rapporterar nya prekliniska data kring antitumör-effekter av nadunolimab vid bukspottkörtelcancer

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) rapporterade idag nya prekliniska data som belyser hur nadunolimab, en IL1RAP-riktad antikropp som för närvarande är i fas II klinisk utveckling, kan inducera antitumör-aktivitet vid bukspottkörtelcancer genom att blockera uppkomsten av fibros. Data kommer att presenteras som en poster vid American Association for Cancer Research (AACR) årliga möte 2024 i San Diego och genererades i ett samarbete med Nordic Bioscience A/S och Dr. Marcus Järås forskargrupp vid Lunds universitet.

"Dessa nya data är verkligen lovande och stärker vår tilltro till nadunolimab som framtida behandling för bukspottkörtelcancer," säger Göran Forsberg, VD för Cantargia.

Bukspottkörtelcancer (PDAC) är en dödlig sjukdom med dålig överlevnadsprognos. Nadunolimab genomgår för närvarande klinisk fas II-utveckling i första linjens PDAC och har visat lovande effekter inklusive en mycket längre överlevnad än förväntat från historiska kontroller. En faktor som bidrar starkt till den dåliga behandlingsresponsen i PDAC är den höga förekomsten av tumörstödjande vävnad, stroma, driven av den häftiga aktiviteten hos så kallade cancerassocierade fibroblaster (CAF). De nya resultaten visar att i bukspottkörtelcancer-associerade fibroblaster, inducerar både interleukin-1alfa (IL-1alfa) och IL-1beta bildning av typ III kollagen (mätt genom PRO-C3), en biomarkör som har visat sig korrelera med dålig överlevnad i PDAC. På liknande sätt kan bildning av typ III-kollagen också induceras av pankreascancerceller när de odlas tillsammans med pankreatiska CAF. Noterbart är också att tillsats av nadunolimab till de samodlade cellerna kraftigt blockerade induktionen av typ III-kollagenbildning. Således stärker de nya resultaten rollen av IL-1alfa och IL-1beta vid bildandet av fibros i bukspottkörteltumörer och belyser potentialen för nadunolimab att motverka den skadliga, fibrotiska mikromiljön i PDAC.

”En av de kliniska utmaningarna för att behandla bukspottkörtelcancer relaterar till tumörfrämjande fibros, ett kännetecken för denna sjukdom. Nadunolimabs förmåga att blockera denna fibros är mycket lovande och ger ett starkt stöd till de kliniska och translationella resultat vi har hittills,” säger David Liberg, Cantargias CSO.

Data genererades i samarbete med Nordic Bioscience A/S och Lunds universitet och kommer att presenteras av Dr. Nicholas Willumsen från Nordic Bioscience vid AACRs årsmöte 5-10 april i San Diego, Kalifornien. Abstraktet har nu publicerats på konferensens webbplats (länk).

Titel: ”ILRAP blockade mediates anti-fibrotic effects in pancreatic cancer-associated fibroblasts”
Sessionens titel: ”The Tumor Microenvironment as a Drug Target”
Sessionens datum och tid: måndagen den 8 april 2024 kl. 13.30–17.00
Publicerat abstraktnummer: 2895

Efter konferensen kommer postern att finnas tillgänglig på Cantargias webbsida (länk).