Pressmeddelande
22 aug. 2023  ·  Regulatorisk information

Cantargia publicerar halvårsrapport

Cantargia AB:s halvårsrapport för januari till juni 2023 finns tillgänglig på bolagets hemsida http://cantargia.com/investerare/finansiella-rapporter.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • På AACR 2023 presenterades starka effektdata med nadunolimab och cellgifter vid behandling av bukspottkörtelcancer (PDAC), i synnerhet i patienter med höga nivåer av IL1RAP.
 • Planer meddelades för en randomiserad kontrollerad klinisk fas IIb-studie där nadunolimab kommer utvärderas med cellgifter i ytterligare PDAC-patienter.
 • På ASCO 2023 presenterades lovande effekt av nadunolimab och cellgifter även i icke-småcellig lungcancer (NSCLC), inklusive två kompletta responser.
 • Rekrytering till CANFOUR-studien avslutades; god säkerhet rapporterades för nadunolimab med carboplatin/pemetrexed i icke-skivepitel NSCLC-patienter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ansökan om att påbörja klinisk fas I-studie med CAN10, som lämnades in under kvartalet, godkändes av regulatoriska myndigheter.
 • Europeiska patentverket (EPO) beslutade, som svar på oppositionerna mot Cantargias patent EP3293202, att patentet skulle kvarstå med uppdaterat kravomfång.

Finansiell information

Första halvåret (2023-01-01 – 2023-06-30)

 • Nettoomsättning: 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultat: -140,2 (-217,6) MSEK
 • Resultat efter skatt: -132,3 (-210,7) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,79 (-2,10) SEK
 • Soliditet: 76 (83) %
 • Likvida medel: 158,9 (114,1) MSEK
 • Kortfristiga placeringar: 128,3 (236,1) MSEK

Andra kvartalet (2023-04-01 – 2023-06-30)

 • Nettoomsättning: 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultat: -62,6 (-96,0) MSEK
 • Resultat efter skatt: -56,4 (-93,3) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,34 (-0,93) SEK

I anslutning till att halvårsrapporten publiceras bjuder Cantargia in investerare, analytiker och media till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) den 22 augusti, klockan 15:00 (CEST), då VD Göran Forsberg och bolagets nya CFO, Patrik Renblad, kommer att presentera Cantargia och kommentera delårsrapporten, följt av en frågestund.

Om du önskar delta via webbsändningen gå in på nedanstående länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Webbsändning: https://ir.financialhearings.com/cantargia-q2-2023

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200932

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på Cantargias webbplats: www.cantargia.com