Pressmeddelande
21 maj 2024  ·  Regulatorisk information

Cantargia publicerar delårsrapport för första kvartalet 2024

Cantargia (Cantargia AB (publ); Nasdaq Stockholm: CANTA) publicerade idag delårsrapport för första kvartalet 2024.

”Året har börjat mycket bra för Cantargia och vårt kliniska projekt CAN10 har hamnat i rampljuset. CAN10 har stor potential för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar och nya resultat från egna samt konkurrenters studier stärker oss i den synen. Även vårt andra projekt, nadunolimab, har gjort viktiga framsteg under perioden.” säger Göran Forsberg, VD för Cantargia.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • De första resultaten från den pågående kliniska fas I studien av CAN10 visar att antikroppen binder till måltavlan IL1RAP och uppvisar god säkerhet. Studien fortgår enligt plan.
 • Nya kliniska och prekliniska resultat visar att nadunolimab kan minska neuropati, som är en allvarlig biverkan vid behandling med cellgifter och s.k. antibody drug conjugates (ADC).
 • Regulatoriskt godkännande erhölls i USA för start av fas IIb-studien med nadunolimab i bukspottkörtelcancer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I april publicerades tre vetenskapliga artiklar om CAN10 inom åderförkalkning, systemisk skleros samt om antikroppens verkningsmekanism.
 • Tredje part drog tillbaka överklagande relaterat till Cantargias patent.

Finansiell information

Första kvartalet 2024

 • Nettoomsättning: 0 (0) MSEK
 • Rörelseresultat: -41,7 (-77,6) MSEK
 • Resultat efter skatt: -37,0 (-75,9) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,20 (-0,45) SEK
 • Soliditet: 78 (77) %
 • Likvida medel: 107,6 (155,4) MSEK
 • Kortfristiga placeringar: 35,0 (197,4) MSEK

I anslutning till att rapporten för januari till mars 2024 publiceras bjuder Cantargia in investerare, analytiker och media till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) den 21 maj, klockan 15:00 (CEST). Bolagets VD, Göran Forsberg och CFO, Patrik Renblad kommer då att presentera Cantargia och kommentera rapporten, följt av en frågestund.

Om du önskar delta via webbsändningen gå in på nedanstående länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Webbsändning: https://ir.financialhearings.com/cantargia-q1-report-2024.

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50047194.

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på Cantargias webbplats: www.cantargia.com.