Pressmeddelande
2 apr. 2024

Cantargia publicerar data som belyser potentialen för CAN10 inom åderförkalkning

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag publiceringen av lovande prekliniska resultat som stärker potentialen för den IL1RAP-riktade antikroppen CAN10 vid behandling av åderförkalkning, eller ateroskleros. Resultaten, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften ”Cardiovascular Research”, visar att blockering av IL1RAP minskar bildandet av aterosklerotiska plack och hämmar inflammationen i placken. Åderförkalkning är en stor framtida möjlighet inom CAN10-projektet.

"CAN10 undersöks för närvarande i en klinisk fas I-studie, efter att ha visat lovande effekter i ett antal sjukdomsmodeller av autoimmunitet eller inflammatoriska sjukdomar. Åderförkalkning är en sådan sjukdom med ett mycket stort medicinskt behov som drabbar ett stort antal patienter och publiceringen i en högt ansedd vetenskaplig tidskrift understryker intresset och potentialen för CAN10 utanför dess huvudindikationer myokardit och systemisk skleros," säger Göran Forsberg, VD för Cantargia.

Åderförkalkning är den främsta bakomliggande orsaken till hjärt-kärlsjukdomar, inklusive hjärtinfarkt och stroke, och den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Det är en kronisk inflammatorisk kärlsjukdom som kännetecknas av aterosklerotisk plackbildning i artärväggen. En hög grad av inflammation i det aterosklerotiska placket är förknippat med en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke, och molekyler som är involverade i plackinflammation anses därför vara viktiga terapeutiska måltavlor.

De publicerade resultaten visar att IL1RAP kan vara en sådan lovande måltavla, vilken uttrycks på flera olika inflammatoriska celler i aterosklerotiska plack. Terapeutisk behandling med en CAN10 surrogatantikropp resulterade i en signifikant minskning av plackbördan och en minskad plackinflammation, genom både minskad ackumulering av inflammatoriska celler liksom ett lägre uttryck av inflammatoriska mediatorer i plack från mCAN10-behandlade möss. Sammantaget tyder detta på att CAN10-behandling kan ge en positiv effekt på ateroskleros och plackinflammation, vilket stöder uppfattningen att IL1RAP representerar en ny terapeutisk måltavla för denna sjukdom. Resultaten genererades i samarbete med Dr Daniel Engelbertsens forskargrupp vid Lunds universitet. Nyckeldata från dessa studier har tidigare presenterats som en poster vid European Atherosclerosis Society Congress 2022.

Artikeln, med titeln "IL1RAP blockade limits development of atherosclerosis and reduces plaque inflammation”, är författad av Mulholland et al. och finns tillgänglig via följande länk.