Pressmeddelande
22 feb. 2024  ·  Regulatorisk information

Cantargia publicerar bokslutskommuniké för 2023

Cantargia (Cantargia AB (publ); Nasdaq Stockholm: CANTA) publicerade idag delårsrapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2023.

”Under 2023 gjorde Cantargia viktiga framsteg, trots att året ur ett globalt perspektiv varit utmanande. Våra nya resultat med nadunolimab har skapat stort intresse och vi räknar med ett fortsatt spännande nyhetsflöde framöver. Även CAN10 uppnådde viktiga milstolpar när de första individerna startade behandling följt av de första kliniska resultaten," säger Göran Forsberg, VD för Cantargia.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Positiva effektsignaler och god säkerhet presenterades för nadunolimab i kombination med cellgifter i trippelnegativ bröstcancer (TNBC).
 • Nya prekliniska data som ger ytterligare stöd åt Cantargias kliniska projekt inom både cancer och kardiovaskulära sjukdomar presenterades.
 • Europeiska Patentverkets (EPO) beslut att upprätthålla Cantargias patent, som täcker IL1RAP-bindande antikroppar med särskilda funktionella egenskaper, överklagades av en tredje part. Överklagan drogs senare tillbaka.
 • En riktad nyemission genomfördes om cirka 60 MSEK innan avdrag för transaktionskostnader, vilket innebär att bolagets kassa räcker in i 2025.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • De första resultaten från den pågående kliniska fas I-studien av CAN10 visar att antikroppen binder till måltavlan IL1RAP och uppvisar god säkerhet. Studien fortgår enligt plan.
 • Nya kliniska och prekliniska resultat visar att nadunolimab kan minska neuropati, som är en allvarlig biverkan vid behandling med cellgifter och s.k. antibody drug conjugates (ADC).
 • Regulatoriskt godkännande erhölls i USA för start av fas IIb-studien med nadunolimab i bukspottkörtelcancer.

Finansiell information

Januari - December 2023

 • Nettoomsättning: 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultat: -290,0 (-381,5) MSEK
 • Resultat efter skatt: -280,0 (-371,8) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -1,65 (-2,90) SEK
 • Soliditet: 75 (82) %
 • Totalt tillgängliga medel: 194,7 (426,7) MSEK

Fjärde kvartalet 2023

 • Nettoomsättning: 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultat: -71,1 (-89,7) MSEK
 • Resultat efter skatt: -71,3 (-90,6) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,40 (-0,54) SEK

I anslutning till att rapporten för det fjärde kvartalet publiceras bjuder Cantargia in investerare, analytiker och media till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) den 22 februari, klockan 15:00 (CET). Bolagets vd, Göran Forsberg och CFO, Patrik Renblad kommer då att presentera Cantargia och kommentera bokslutskommunikén, följt av en frågestund.

Om du önskar delta via webbsändningen gå in på nedanstående länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Webbsändning: https://ir.financialhearings.com/cantargia-q4-report-2023.

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50047304

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på Cantargias webbplats: www.cantargia.com.