Pressmeddelande

27 apr. 2023  ·  Regulatorisk information

Cantargia publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2022

Cantargia AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.cantargia.com) och på bolagets kontor med adress Scheelevägen 27 i Lund.