Pressmeddelande
29 sep. 2023

Cantargia publicerar AACR Special Conference-poster med nya kliniska data för nadunolimab och biomarkörsanalyser i bukspottkörtelcancer

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) presenterade idag en poster med de kliniska data och biomarkörsanalyser i bukspottkörtelcancer (PDAC) som kommunicerades 27 september 2023, på AACR Special Conference: Pancreatic Cancer 2023 (AACR 2023). Postern finns nu också på Cantargias hemsida.

Data som presenteras inkluderar nya resultat för PDAC-patienter i sen sjukdomsfas, behandlade med nadunolimab (CAN04) som monoterapi i kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR, samt de 73 patienter behandlade med nadunolimab i kombination med första linjens gemcitabin/nab-paclitaxel. Patienter med höga nivåer av IL1RAP uppvisade en starkare behandlingseffekt jämfört med de med låga IL1RAP-nivåer, bland annat signifikant förlängd progressionsfri medianöverlevnad vid monoterapi (3,6 mot 1,6 månader; p=0,0073) och total medianöverlevnad vid kombinationsterapi (14,2 mot 10,6 månader; p=0,026).

Biomarkörsdata från publika gendatabaser visar också att nivåer av IL1RAP ökar i PDAC-tumörer jämfört med frisk vävnad, framförallt i tumörer från senare sjukdomsfas, och att höga IL1RAP-nivåer är kopplade till kortare total överlevnad. Höga IL1RAP-nivåer korrelerade dessutom med förekomst av KRAS-mutationer som driver aggressiv sjukdom.

Detaljer för postersessionen på AACR 2023 anges nedan. Postern finns nu också tillgänglig på Cantargias hemsida (https://cantargia.com/forskning-utveckling/publikationer).

Abstrakttitel: Interleukin-1 receptor accessory protein (IL1RAP) overexpression is associated with worse prognosis in PDAC and is targetable by nadunolimab
Datum och tid: 29 september 2023, 16:40 – 18:40 EDT
Presentatör: Dr. David Liberg