Pressmeddelande
8 apr. 2024

Cantargia presenterar unika effekter av nadunolimab vid bukspottkörtelcancer

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) presenterade idag nya prekliniska data kring bolagets läkemedelskandidat nadunolimab (CAN04), riktad mot IL1RAP, på AACR Annual Meeting. Resultaten visar att nadunolimab adresserar en fundamental mekanism vid bukspottkörtelcancer, fibros, genom en kraftfull påverkan på tumörens s.k. stromaceller. Resultaten understöder den lovande kliniska aktiviteten av nadunolimab i patienter med bukspottkörtelcancer (PDAC) och belyser nadunolimabs breda och unika verkningsmekanism.

"Dessa nya spännande resultat ger ett viktigt mekanistiskt sammanhang vilket stödjer de kliniska resultaten som erhållits med nadunolimab. De ger också nya möjligheter att följa biomarkörer under behandlingen. Mer spekulativt kan dessa resultat också ge viktiga verktyg för Cantargias andra kliniska program, CAN10, som är utformat för att behandla inflammation och fibros i autoimmuna sjukdomar," säger Göran Forsberg, VD för Cantargia.

En faktor som avsevärt bidrar till det dåliga behandlingssvaret i bukspottkörtelcancer är den höga förekomsten av tumörstödjande stroma, driven av den överdrivna aktiviteten hos cancerassocierade fibroblaster (CAF). Pro-C3 är en biomarkör för den aktiviteten som också korrelerar med aggressiv sjukdom och kort överlevnad. De nya resultaten visar att IL-1α och IL-1β, som är uppreglerade i PDAC, inducerar bildandet av kollagen III i cancerassocierade fibroblaster, mätt med pro-C3. Resultaten visar också att när PDAC-cancerceller och CAF odlas tillsammans, ökar pro-fibrotiska gener och produktionen av pro-C3. Noterbart hämmade tillsats av nadunolimab i dessa kulturer bildningen av pro-C3. Således belyser de nya resultaten nadunolimabs potential för att motverka den skadliga, fibrotiska mikromiljön i PDAC-tumörer och denna effekt skulle kunna dokumenteras genom analys av biomarkören pro-C3.

Dessa fynd stödjer de lovande kliniska data som tidigare presenterats vid ASCO Annual Meeting 2022, vid AACR:s årsmöte 2023 och vid AACR:s specialkonferens om PDAC 2023. I över 70 PDAC-patienter som utvärderades i fas IIa-delen av den kliniska prövningen, CANFOUR, ger nadunolimab i kombination med cellgifter effekt långt över historiska kontroller för enbart cellgifter. Cantargia är i förberedelsefasen av en klinisk fas IIb-studie i första linjens PDAC med en planerad start under sommaren 2024.

Data genererades i samarbete med Nordic Bioscience och Lunds universitet och kommer att presenteras av Dr. Nicholas Willumsen från Nordic Bioscience A/S vid AACR Annual Meeting 5–10 april i San Diego, Kalifornien. Postern har nu publicerats på konferensens hemsida (länk) och finns även tillgänglig på Cantargias hemsida (länk). En sammanfattning av posterabstraktet tillkännagavs den 5 mars 2024.