Pressmeddelande

16 okt. 2023

Cantargia presenterar kliniska fas Ib-data för nadunolimab i trippelnegativ bröstcancer på ESMO Congress 2023

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag att kliniska data från fas Ib-studien TRIFOUR, som utvärderar den IL1RAP-bindande antikroppen nadunolimab (CAN04) i trippelnegativ bröstcancer (TNBC), kommer presenteras som en poster på ESMO-konferensen i Madrid. Ett abstract har nu publicerats som visar att kombinationsbehandlingen tolereras väl, med en preliminär responsfrekvens på 50% i 12 patienter utvärderbara för effekt. Ytterligare samt mer mogna data från en senare avläsning i 15 patienter kommer presenteras 21 oktober 2023.

“Vi är väldigt entusiastiska över de lovande signaler på klinisk aktivitet som hittills observerats med nadunolimab och vi ser fram emot att presentera våra nya data i trippelnegativ bröstcancer på ESMO-konferensen,” säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

I fas Ib/II-studien TRIFOUR, som görs i samarbete med den spanska bröstcancerorganisationen GEICAM, behandlades 15 patienter med metastaserande TNBC i första eller andra behandlingslinjen i den inledande doseskaleringsfasen. Bland 12 patienter där effekt kunnat utvärderas, uppnåddes bekräftad komplett respons (CR) i en patient och bekräftad partiell respons (PR) i fem patienter, vilket motsvarar en total preliminär responsfrekvens (RR) på 50%. Detta är en förbättring mot den responsfrekvens på ungefär 30% som rapporterats för enbart gemcitabin och carboplatin [1], vilket är den dubblett cellgifter som ges i kombination med nadunolimab i studien. Av de övriga sex utvärderade patienterna visade fyra stabil sjukdom och två progressiv sjukdom. Kombinationen visade godtagbar säkerhet, i linje med tidigare studier som kombinerar nadunolimab och cellgifter. Som en del av studieprotokollet gavs profylaktisk behandling med G-CSF för att motverka neutropeni.

Abstractet finns nu på ESMO-konferensens hemsida (länk) och baseras på resultat som erhölls i samband med pressmeddelandet från 23 februari 2023. Ytterligare samt mer mogna data kommer presenteras under postersessionen på konferensen; se mer information nedan. I samband med presentationen görs postern tillgänglig även på Cantargias hemsida (länk).

Abstrakttitel: Phase Ib safety and efficacy of nadunolimab/gemcitabine/carboplatin (NadGC) in metastatic triple negative breast cancer (mTNBC)
Datum och tid: 21 oktober 2023, 12:00 – 13:00 CEST
Presentatör: Dr. Sara López-Taruella

TRIFOUR-studien bedrivs på 24 kliniker i Spanien och har gått vidare till den randomiserade fas II-delen, som kan inkludera upp till ytterligare 98 patienter.

Referenser
[1] O’Shaughnessy, J Clin Oncol 2014, 32:3840-3847