Pressmeddelande

18 jul, 2022  ·  Regulatorisk information

Cantargia offentliggör villkoren för den fullt garanterade företrädesemissionen

Läs pressmeddelandet här: https://cantargia.com/investerare/nyemission