Pressmeddelande
12 aug. 2022  ·  Regulatorisk information

Cantargia offentliggör slutligt utfall av bolagets väsentligt övertecknade företrädesemission

Läs pressmeddelandet här: https://cantargia.com/investerare/nyemission