Pressmeddelande
22 juli 2022  ·  Regulatorisk information

Cantargia offentliggör prospekt samt viss ny finansiell information som återfinns i prospektet

Läs pressmeddelandet här: https://cantargia.com/investerare/nyemission